Centralizovani projekti

Pod centralizovanim se podrazumevaju svi projekti koje obrazovne institucije i organizacije mladih iz Srbije podnose Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA), nadležnoj za Erazmus+, sa sedištem u Briselu.

 

KA2 projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) pružaju značajne mogućnosti za saradnju visokoškolskih i drugih ustanova i prenošenje dobrih praksi iz programskih zemalja. Od početka Erazmus+ programa, visokoškolske ustanove iz Srbije učestvovale su u 45 projekata i kao koordinatori i kao partneri, od čega je 2015 bilo 9, 2016 – 9, 2017 – 8, 2018 – 12, a 2019 – 7.


KA2 projekti Savezi znanja

Savezi znanja su dvogodišnji ili trogodišnji transnacionalni projekti koji se sprovode u saradnji između visokoškolskih ustanova i preduzeća u svim disciplinama i sektorima. Primarna pažnja posvećena je projektima koji doprinose modernizaciji Evropskih sistema visokog obrazovanja u skladu sa planom Evropske komisije za modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi iz 2011. godine. Visokoškolske ustanove iz Srbije učestvuju kao koordinatori ili partneri u tri projekta Saveza znanja.


KA2 projekti izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima

Organizacije i institucije koje se bave mladima, mogle su od početka programa Erazmus+ da učestvuju u projektima KA2 izgradnje kapaciteta i kao koordinatori i kao partneri.

Do sada su organizacije iz Srbije učestvovale u 107 projekta izgradnje kapaciteta kao koordinatori i kao partneri u delu programa “Prozor za Zapadni Balkan”.

Od konkursnog roka za 2019, organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima izgradnje kapaciteta Acpala, za saradnju sa afričkim, karipskim i pacifičkim, azijskim i latinoameričkim zemljama (ACPALA – African, Caribbean and Pacific, Asian and Latin American). Organizacije iz Srbije su koordinatori u sedam projekata i partneri na tri projekta.

Organizacije/institucije iz Srbije mogu i dalje da budu partneri na projektima izgradnje kapaciteta u okviru Omladinskog prozor za Zapadni Balkan u okviru koga projektne prijave podnose omladinske organizacije sa Balkana i do sada su učestvovali u 25 projekata.


ŽAN MONE

Žan Mone projekti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj ustanovi ili organizaciji. Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata. Od početka programa Erazmus+, visokoškolske institucije iz Srbije učestvovale su u 19 projekata.

 

Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus Mundus zajednički master programi su zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad visokoškolskih institucija iz Evrope, kojima se neretko priključuju i institucije i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima organizuje se na više visokoškolskih institucija iz različitih evropskih država i programi vode dobijanju zajedničke odnosno dvostruke ili višestruke diplome. Iako su formalno nastali u okviru Erazmus Mundus programa, zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, ovi programi nalaze se u okviru aktuelnog Erazmus+ programa.

Institucije iz Srbije učestvuju na tri Erazmus Mundus zajednička master programa, i to kao pridruženi partneri:

European Master in Migration and Intercultural Relations – Univerzitet u Novom Sadu

EMJMD Architecture, Landscape and Archaeology”, Univerzitet u Beogradu;

PlantHealth – European Master Degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS”, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu.

 

SPORT

Sport je treća komponenta programa Erazmus+, pored obrazovanja i mladih. Organizacije iz Srbije su do konkursnog roka za 2019. godinu mogla da učestvuju u ovoj komponenti programa u vrlo ograničenom kapacitetu, kao partneri u projektima kolaborativnih partnerstava. Od početka Erazmus+ programa, organizacije iz Srbije su učestvovali u 16 projekata iz oblasti sporta.

Od konkursnog roka za 2019. godinu, organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata iz oblasti sporta i kao koordinatori i kao partneri. Među odobrenim projektima, organizacije iz Srbije su koordinatori u 2 projekta Kolaborativnih partnerstava i u 6 projekata Malih kolaborativnih partnerstava. Pored toga, organizacije iz Srbije učestvovaće u ulozi partnera u ukupno 34 odobrena projekta drugih organizacija.