Често постављана питања – КА2 пројекти стратешких партнерстава у области општег, стручног и образовања одраслих

Која је разлика између КА1 и КА2 пројеката?

КА1 пројекти мобилности садрже активности који подразумевају да особе проведу одређени период у некој од партнерских организација током којих ће држати наставу, пратити извођење наставног процеса, имати праксу или похађати курс. Акценат је на размени знања, искустава и добрих пракси током посете, односно мобилности које ће се касније, прилагођене, примењивати у матичном институцији.

КА2 пројекти стратешких партнерстава имају за циљ да пројектни партнери заједнички као исход пројекта развију неку иновативну праксу, која би се применила у свим институцијама учесницама у пројеку или изван пројекта. Акценат је на томе да партнери заједнички дођу до крајњег циља кроз развој и примену иновативних пракси. Такође, могуће је размењивати већ довољно развијене добре праксе. У КА2 пројектима партнери нису почетници у некој области, већ надограђују постојећа знања, док је у КА1 пројектима могуће да се иде у мобилност на којој ће се стећи потпуно нова знања.

Како да нађем партнере?

У случају КА2 пројеката стратешких партнерстава, неопходно је да наведете партнере у пројектној пријави. У проналажењу партнера Вам могу бити од користи интернет портали попут eTwinninga и School Education Gateway-a, као и платформа ЕПАЛЕ за образовање одраслих. Такође, од користи може бити и Платформа успешних Е+ пројеката Европске комисије, у којој можете подесити претрагу на одређену акцију, односно одређену врсту пројеката и видети институције које су у тим пројектима учествовале. Наравно, може се обновити сарадња са неким од партнера са којима је институција раније сарађивала.

Да ли ученици/полазници могу да учествују у КА2 пројектима?

Мобилност ученика/полазника је могућа у КА2 пројектима стратешких партнерстава у области општег, стручног и образовања одраслих. Следеће врсте активности су могуће:

  • Blended learning – комбинација краћих периода мобилности (од 5 дана до 2 месеца) и виртуелне мобилности за ученике/полазнике

  • Краћи периоди размене ученика (од 3 дана до 2 месеца), само за област општег и стручног образовања

  • Дугорочна мобилност ученика (од 2 до 12 месеци), само у области школа и општег образовања

Да ли школа обезбеђује ученицима осигурање од последица несрећног случаја?

Што се тиче осигурања од последица несрећног случаја, школа у Србији као институција би требало да има закључену полису осигурања од последица несрећног случаја за све ученике. Полиса би требало да важи и у Републици Србији и иностранству.

 

Шта се дешава уколико се појаве технички проблеми приликом попуњавања и подношења пројектне пријаве?

Финална фаза пројектне пријаве подразумева валидацију унетих података. Та процедура може да укаже на неке грешке у попуњавању појединих поља. Због тога је препорука да се валидација садржаја и само подношење пријаве ураде благовремено, минимум дан или два пре званичног рока, како би се техничка подршка саме Извршне агенције (ЕАCEA) могла контактирати. Такође, уколико су у питању технички проблеми, увек је потребно направити и послати слику екрана (screenshot).

Да ли је могућа набавка опреме у оквиру пројеката мобилности или пројеката стратешких партнерстава?

Набавка опреме није могућа у оквиру пројеката мобилности. Што се тиче пројеката стратешких парнерстава, набавка опреме је могућа само уколико је неопходна за израду одређених производа интелектуалног рада (Intellectual output) и у пројектној пријави је та потреба детаљно наведена и образложена. Међутим, опремање институције (рачунари за учионице, увођење интернета, табле, кречење и слично) које може бити корисно за функционисање саме институције, али није директно повезано са пројектом у смислу интелектуалног производа, није могуће остварити на овај начин.

Уколико је потребно, да ли је могуће тражити додатна средства током спровођења пројекта?

Једном када се пројекта одобри није могуће накнадно потраживати финансијска средства чак и ако су додатни трошкови потпуно оправдани, али превазилазе укупан износ додељених средстава. Приликом писања и подношења пријава, било за КА1 или КА2 пројекте, увек је добро да буде укључено бар неколико особа које би чиниле пројектни тим. На овај начин се смањује могућност пропуста приликом планирања активности и неопходних ставку у пријави. Добро је да пре подношења пријаве добро проучите сва потребна поља и размислите о неопходним трошковима.

Са којим земљама је могућа сарадња?

Уколико желите да поднесете пријаву за КА1 или КА2 пројекте, важно је да пажљиво прочитате услове конкурсног рока за годину у којој се пријављујете. Услове и правила конкурисања можете наћи у Водичу кроз Програм, који се сваке године посебно објављује и који можете пронаћи на нашем сајту.

У оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава, поред најмање три установе из три различите програмске земље (земље Европске уније, плус Исланд, Лихтенштајн, Турска, Северна Македонија, Норвешка и Србија), могуће је у партнерство укључити и организацију из партнерске земље, само уколико се докаже да њихово учешће остварује значајну додатну вредност.

У оквиру КА229 пројеката школских партнерстава за размене, потребно је да учествују  најмање 2, а највише 6 школа из различитих програмских земаља.

 

 

Да ли морам да користим eTwinning у оквиру KA229 пројеката школских партнерстава за размене?

Комбинација мобилности и виртуелне сарадње је неопходан елемент у оквиру пројеката школских партнерстава за размене. Посебно се подстиче коришћење eTwinning платформе за заједнички рад пре, током и  након пројектних активности.

Како да мотивишем колеге да се прикључе?

 

Пројекти су намењени целокупним институцијама, стога је потребно са колегама се договорити унапред и поделити јасно улоге ко ће се чиме бавити. Тема и учесници свакако треба да буду добро уклопљени према интересовањима и потребама институције. Процес селекције ко ће од наставног кадра заиста и отићи на мобилност мора бити транспарентан, свима доступан и јасан свим запосленима у институцији која конкурише за финансијска средства. Писање пројекта не квалификује аутоматски особу/особе за учешће у пројектним активностима.

Када су конкурси?

 

На сајту Фондације Темпус се сваке године на јесен објављује Позив за конкурисање, као и Водич кроз Програм, који садржи сва правила и услове конкурса за ту годину.

По расписивању конкурсног рока, Фондација Темпус организује информативне дане, вебинаре, радионице за писање пројеката, као вид подршке у фази писања пројектних пријава. Информације о догађајима и датумима се могу наћи на нашем сајту.

Ко одлучује који пројекат добија финансијска средства?

Фондација Темпус, која врши улогу Националне Агенције за Еразмус+ пројекте, врши строгу селекцију спољних сарадника/евалуатора, стручних у области пројектног планирања и имплементације. Изабрани евалуатори евалуирају пројектне пријаве  према критеријумима прописаним у Водичу. Када су пројекти одобрени, Фондација Темпус пружа подршку током наредне фазе, која обухвата потписивање потребне документације, започињање, имплементацију, недоумице и све остале ставке током трајања пројекта и након њега.

 

Да ли можемо финансијска средства из пројекта да усмеримо на нешто друго што нам је потребно у школи?

Пројектна финансијска средства су намењена искључиво активностима које су наведене у пројектној пријави, стога не могу бити искоришћена за друге намене.