Пријава за ЕПАЛЕ конференцију

Хвала на пријави за ЕПАЛЕ конференцију.

Информације о статусу Ваше пријаве биће Вам прослеђене на имејл адресу наведену у пријави.