Corrigendum/изменe и допунe Националнoг позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину

Фондација Темпус објављује Corrigendum/измену и допуну Националнoг позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Corrigendum се односи искључиво на KA1 пројекте мобилности:

  • КА1 пројекти мобилности за област младих: рок за подношење пројектних пријава у оквиру Националног позива за подношење пројектних пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину је померен на 15. фебруар 2018. до 12 сати (CET), за пројекте који могу почети  од 15. маја до 30. септембра 2018.
  • КА1 пројекти мобилности за опште образовање, стручно образовање и обуке и образовање одраслих: у оквиру Националног позива за подношење пројектних пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, уводи се критеријум да једна институција/организација може поднети само једну пројектну пријаву за један тип пројеката.
  • Corrigendum Националног позива за 2018
  • Анекс 1а _corrigendum
  • Анекс 2 документ у коме су резимиране специфичности Националног позива за подношење пријава у односу на услове из Општег Еразмус+ позива за пројекте 2018; Овај документ је могуће консултовати ради бољег разумевања текућег конкурсног рока, али је важно истаћи да није део званичне конкурсне документације и да не представља уговорну или било коју другу обавезу за Фондацију Темпус.

Сви документи су на енглеском језику.

До сада су објављени online формулари за следеће области:

КА105 – пројекти мобилности у области младих (омладинске размене и мобилност омладинских радника)

КА205 – пројекти стратешких партнерстава у области младих

Online формуларима можете приступити пратећи следећи линк. Mолимо Вас да имате у виду да online формуларима не можете да приступите без ЕU login налога.

До сада су објављени PDF формулари за следеће области, као и техничко упутство за попуњавање КА101 и КА104 формулара:

КА125 – волонтерски пројекти у области младих

КА101 – пројекти мобилности за опште образовање

КА104 – пројекти мобилности за образовање одраслих

КА102 – пројекти мобилности за стручно образовање и обуке

Упутство за попуњавање формулара КА101 и КА104

Како бисте били у могућности да преузмете PDF пријавне формуларе, потребно је да користите програм Adobe Acrobat, који можете преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/

Остали формулари биће објављени ускоро.

Образац за партнерско писмо (Mandate Letter) је доступан овде.

Обавештавамо Вас такође да су износи средстава за трошкове боравка у појединим земљама унутар е-формулара ажурирани (national rates).

Одговори на често постављана питања у области младих доступни су на следећем линку.