Corrigendum/izmene i dopune Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2018. godinu

Fondacija Tempus objavljuje Corrigendum/izmenu i dopunu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.

Corrigendum se odnosi isključivo na KA1 projekte mobilnosti:

  • KA1 projekti mobilnosti za oblast mladih: rok za podnošenje projektnih prijava u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu je pomeren na 15. februar 2018. do 12 sati (CET), za projekte koji mogu početi  od 15. maja do 30. septembra 2018.
  • KA1 projekti mobilnosti za opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih: u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje projektnih prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, uvodi se kriterijum da jedna institucija/organizacija može podneti samo jednu projektnu prijavu za jedan tip projekata.
  • Corrigendum Nacionalnog poziva za 2018
  • Aneks 1a _corrigendum
  • Aneks 2 dokument u kome su rezimirane specifičnosti Nacionalnog poziva za podnošenje prijava u odnosu na uslove iz Opšteg Erazmus+ poziva za projekte 2018; Ovaj dokument je moguće konsultovati radi boljeg razumevanja tekućeg konkursnog roka, ali je važno istaći da nije deo zvanične konkursne dokumentacije i da ne predstavlja ugovornu ili bilo koju drugu obavezu za Fondaciju Tempus.

Svi dokumenti su na engleskom jeziku.

Do sada su objavljeni online formulari za sledeće oblasti:

KA105 – projekti mobilnosti u oblasti mladih (omladinske razmene i mobilnost omladinskih radnika)

KA205 – projekti strateških partnerstava u oblasti mladih

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link. Molimo Vas da imate u vidu da online formularima ne možete da pristupite bez EU login naloga.

Do sada su objavljeni PDF formulari za sledeće oblasti, kao i tehničko uputstvo za popunjavanje KA101 i KA104 formulara:

KA125 – volonterski projekti u oblasti mladih

KA101 – projekti mobilnosti za opšte obrazovanje

KA104 – projekti mobilnosti za obrazovanje odraslih

KA102 – projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke

Uputstvo za popunjavanje formulara KA101 i KA104

Kako biste bili u mogućnosti da preuzmete PDF prijavne formulare, potrebno je da koristite program Adobe Acrobat, koji možete preuzeti sa sledećeg linka: https://get.adobe.com/reader/

Ostali formulari biće objavljeni uskoro.

Obrazac za partnersko pismo (Mandate Letter) je dostupan ovde.

Obaveštavamo Vas takođe da su iznosi sredstava za troškove boravka u pojedinim zemljama unutar e-formulara ažurirani (national rates).

Odgovori na često postavljana pitanja u oblasti mladih dostupni su na sledećem linku.