Corrigendum/измена и допуна Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину

Фондација Темпус објављује Corrigendum/измену и допуну Националнoг позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Corrigendum се односи искључиво на пројекте:

• КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука

Пријаве за пројекте стратешких партнерстава у области стручног образовања подносе се до 29. марта 2017. године до 12 часова (подне) по средњеевропском времену.

Сходно Corrigendum-у, у оквиру Националног позива за подношење пројектних пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину, предвиђено је да финансирани пројекти Стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука морају да започну спровођење активности у периоду од 1.09. до 31.10. 2017. године.

Сви који подносе пројекте КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука  у конкурсном року 2017. у обавези су да у пројектној пријави одаберу за датум почетка пројеката датум који одговара наведеном у Corrigendum-у .

  • Corrigendum Националног позива за 2017
  • Анекс 1 _corrigendum
  • Анекс 2 документ у коме су резимиране специфичности Националног позива за подношење пријава у односу на услове из Општег Еразмус+ позива за пројекте 2017; Овај документ је могуће консултовати ради бољег разумевања текућег конкурсног рока, али је важно истаћи да није део званичне конкурсне документације и да не представља уговорну или било коју другу обавезу за Фондацију Темпус.

Сви документи су на енглеском језику.

Пријавне формуларe и техничко упутство за попуњавање пројеката КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука, можете преузети у наставку:

Application e-Form KA2 Vocational Education and Training

E+Technical guidelines for completing application e-Forms

*Како бисте били у могућности да преузмете пријавне формуларе, потребно је да користите програм Adobe Acrobat, који можете преузети са следећег линка: https://get.adobe.com/reader/

Напомињемо да је учешће Србије у програму Еразмус+ регулисано Споразумом који је потписан између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Програму Еразмус+ – програм Европске Уније за образовање, обуку, омладину и спорт и Споразумом о стабилизацији и придруживању.

Пројекте према правилима програма подносе институције и организације, али се кроз њих отварају шансе за учешће појединаца.