Децентрализовани пројекти

Пројекти се у програму Еразмус+ деле на централизоване и децентрализоване, а разлика је у томе којој се институцији подносе предлози пројеката. Централизовани пројекти су они за које се предлози шаљу Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА). Децентрализовани пројекти су они за које образовне институције из земаља које учествују у Еразмус+ програму предлоге пројеката шаљу националним агенцијама у својим земљама.

Образовне установе из Србије, у случају да су координатори пројекта, подносе предлоге Фондацији Темпус, организацији одговорној за спровођење Еразмус+ програма у Србији.

 

Три основне области у програму Еразмус+ су:

  1. Опште, стручно и образовање одраслих
  2. Високо образовање
  3. Млади

 

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 144 децентрализована пројекта укупне вредности 7.014.608 милиона евра, а број учесника мобилности је 4723. 

 

Конкурсни рок

 

Број пројеката Број организација Број учесника Укупна вредност пројеката у еврима
КА101 Пројекти мобилности  – Школе 25 34 141 300.735
КА102 Пројекти мобилности – Стручно образовање и обуке 34 25 452 956.352,00
КА103 Пројекти мобилности између програмских земаља 21 21 958 2.295.059,00
КА104 Пројекти мобилности – Одрасли 6 6 37 59.626,00
КА105 Пројекти мобилности – Млади 21 117 663 318.921,00*
КА107 Пројекти мобилности између програмских и партнерских земаља 8 8 232 634.281,00*
КА347 Пројекти дијалога младих 1 1 85 11.194,00
КА201 Школе – стратешка партнерства 7 28 705 546.602,00*
КА202 Стручно образовање и обуке – стратешка партнерства 4 12 206 204.426,00*
КА229 Школска партнерства за размене 6 28 399 502.760*
КА203 Високо образовање – стратешка партнерства 2 14 644 571.155,00*
КА204 Одрасли – стратешка партнерства 6 20 310 402.142,00*
КА205 Млади – стратешка партнерства 3 10 270 135.652,00*
Укупно 144 324 4723 7.014.608

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Области Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Eur)
Високо образовање 31 1718 3.500.495,00
Опште, стручно и образовање одраслих 88 2011 3.049.616
Млади 25 994 464.569,00
Укупно 144 4723 12.507.255,00*

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Области Број пројеката Број организација Укупна вредност (Eur)
Високо образовање 13 13 3.481.068
Опште, стручно и образовање одраслих 99 95 13.344.998
Млади 453 190 13.837.067
Укупно 565 298 30.633.133*

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан.

 

 

Опште, стручно и образовање одраслих

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 88 децентрализованих пројеката укупне вредности 3.049.616 евра, а број учесника који је отишао на мобилност у земље чланице Еразмус+ програма је 2011. 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Тип пројекта Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Еур)
КА101 Школе 25 141 300.735
КА102 Стручно образовање и обуке 34 455 956.352,00
КА104 Одрасли 6 37 59.626,00
КА201 Школе 7 589 546.602,00
КА202 Стручно образовање и обуке 4 170 204.426,00
КА229 Школска партнерства за размене 6 399 576.733,00
КА204 Одрасли 6 220 402.142,00
Укупно 88 2011 3.049.616*

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Тип пројекта Број пројеката Број организација Укупна вредност (Еур)
КА101 Школе 15 12 549.295
КА102 Стручно образовање и обуке 6 7 424.615
КА104 Одрасли 2 2 48.955
КА201 Школе 11 13 2.478.707
КА202 Стручно образовање и обуке 12 10 2.385.885
КА229 Школска партнерства за размене 28 28 3.313.022
КА204 Одрасли 23 23 4.144.519
Укупно 99 95 13.344.998

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан.

 

Високо образовање

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 31 децентрализованом пројекту укупне вредности 3.500.495,00 евра, а број учесника који је отишао на мобилност у земље чланице Еразмус+ програма је 1718.

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Тип пројекта Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Eur)
КА103 – Пројекти мобилности између партнерских земаља 21 958 2.295.059,00
КА107 – Пројекти мобилности између партнерских и програмских земаља земаља 8 232 634.281,00
КА203 – Стратешка партнерства у високом образовању 2 528 571.155,00
Укупно 31 1718 3.500.495,00*

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту. 

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Тип пројекта Број пројеката Број организација Укупна вредност (Eur)
КА203 – Стратешка партнерства у високом образовању 13 13 3.481.068
Укупно 13 13 3.481.068

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан

 

Млади

У конкурсном року за 2019. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 35 децентрализована пројекта укупне вредности 464.569,00 евра, а број учесника који је отишао на мобилност у земље чланице Еразмус+ програма је 994.

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Тип пројекта Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Eur)
КА105 – Пројекти мобилности 21 663 317.723,00
KА205 – Стратешка партнерства у области младих 3 246 135.652,00
Пројекти дијалога младих КА347 1 85 11.194,00
Укупно 25 994 464.569,00*

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту. 

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Тип пројекта Број пројеката Број организација Укупна вредност (Eur)
КА105 – Пројекти мобилности 424 164 10.847.527
КА205 – Стратешка партнерства у области младих 21 21 2.700.729
КА 347 – Пројекти дијалога младих 8 5 288.811
Укупно 453 190 13.837.067

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан.