Децентрализовани пројекти

Пројекти се у програму Еразмус+ деле на централизоване и децентрализоване, а разлика је у томе којој се институцији подносе предлози пројеката. Централизовани пројекти су они за које се предлози шаљу Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА). Децентрализовани пројекти су они за које образовне институције из земаља које учествују у Еразмус+ програму предлоге пројеката шаљу националним агенцијама у својим земљама.

Образовне установе из Србије, у случају да су координатори пројекта, подносе предлоге Фондацији Темпус, организацији одговорној за спровођење Еразмус+ програма у Србији.

 

Три основне области у програму Еразмус+ су:

  1. Опште, стручно и образовање одраслих
  2. Високо образовање
  3. Млади

 

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима и још непотпуним подацима, институције из Србије су били координатори у 139 децентрализованих пројеката укупне вредности 6.869.498 милиона евра, а број учесника мобилности је 3100. 

 

Конкурсни рок

 

Број пројеката Број организација Број учесника Укупна вредност пројеката у еврима*
КА101 Пројекти мобилности  – Школе 26 26 126 245.290
КА102 Пројекти мобилности – Стручно образовање и обуке 28 28 532 1.127.139
КА103 Пројекти мобилности између програмских земаља 31 31 1018 2.283.607
КА104 Пројекти мобилности – Одрасли 9 9 27 55.980
КА105 Пројекти мобилности – Млади 6 6 201 106.766
КА107 Пројекти мобилности између програмских и партнерских земаља 10 10 367 1.035.724
КА347 Пројекти дијалога младих 1 1 119 12.151
КА201 Школе – стратешка партнерства 3 3 ** 361.088
КА202 Стручно образовање и обуке – стратешка партнерства 4 4 ** 430.892
КА229 Школска партнерства за размене 4 4 ** 474.828
КА203 Високо образовање – стратешка партнерства 2 2 586 399.789
КА204 Одрасли – стратешка партнерства 4 4 ** 294.720
КА205 Млади – стратешка партнерства 1 1 124 41.524
Укупно 139 129 3100 6.869.498

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Области Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Eur)
Високо образовање 43 1971 3.719.120
Опште, стручно и образовање одраслих 88 685 2.989.937
Млади 8 444 160.441
Укупно 139 3100 6.869.498

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Области Број пројеката Укупна вредност (Eur)
Високо образовање ** **
Опште, стручно и образовање одраслих 85 914.016
Млади 194 5.760.713
Укупно 279 6.674.729

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан.

**Поједини подаци још увек нису доступни

 

Опште, стручно и образовање одраслих

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 88 децентрализована пројекта укупне вредности 2.989.937 евра, а број учесника мобилности је 685.

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Тип пројекта Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Еур)
КА101 Школе 26 126 245290
КА102 Стручно образовање и обуке 38 532 1127139
КА104 Одрасли 9 27 55980
КА201 Школе 3 ** 361088
КА202 Стручно образовање и обуке 4 ** 430892
КА229 Школска партнерства за размене 4 ** 474828
КА204 Одрасли 4 ** 294720
Укупно 88 685 2.989.937

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту.

**Поједини подаци још увек нису доступни

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Тип пројекта Број пројеката Укупна вредност (Еур)
КА101 Школе 6 210481
КА102 Стручно образовање и обуке 4 120700
КА104 Одрасли 1 13423
КА201 Школе 1 197050
КА202 Стручно образовање и обуке 1 106965
КА229 Школска партнерства за размене 71 **
КА204 Одрасли 1 265397
Укупно 85 914.016

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан.

**Поједини подаци још увек нису доступни

 

Високо образовање

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 43 децентрализована пројекта укупне вредности 3.719.120 евра, а број учесника мобилности је 1971.

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Тип пројекта Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Eur)
КА103 – Пројекти мобилности између партнерских земаља 31 1018 2283607
КА107 – Пројекти мобилности између партнерских и програмских земаља земаља 10 367 1035724
КА203 – Стратешка партнерства у високом образовању 2 586 399789
Укупно 43 1971 3.719.120

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту. 

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Тип пројекта Број пројеката Укупна вредност (Eur)
КА203 – Стратешка партнерства у високом образовању ** **
Укупно ** **

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан

**Поједини подаци још увек нису доступни

 

Млади

У конкурсном року за 2020. годину, према расположивим подацима, институције из Србије су били координатори у 8 децентрализованих пројеката укупне вредности 160.441 евра, а укупан број мобилности је 444.

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били координатори:

Тип пројекта Број пројеката Број учесника Укупна вредност (Eur)
КА105 – Пројекти мобилности 6 201 106766
KА205 – Стратешка партнерства у области младих 1 124 41524
Пројекти дијалога младих КА347 1 119 12151
Укупно 8 444 160.441

*Напомена: од укупног износа за пројекат који добију институције из Србије као координатори, један део средстава се распоређује партнерима на том пројекту. 

 

Децентрализовани пројекти у којима су организације из Србије били партнери:

Тип пројекта Број пројеката Укупна вредност (Eur)
КА105 – Пројекти мобилности 185 4746672
КА205 – Стратешка партнерства у области младих 6 874566
КА 347 – Пројекти дијалога младих 3 139475
Укупно 194 5.760.703

*Напомена: од укупног износа за пројекат, институције из Србије као партнери добијају мањи део средстава, чији износ није доступан.