Децентрализовани пројекти

Пројекти се у програму Еразмус+ деле на централизоване и децентрализоване, а разлика је у томе којој се институцији подносе предлози пројеката.

Централизовани пројекти су они за које се предлози шаљу Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA).

Децентрализовани пројекти су они за које образовне институције из земаља које учествују у Еразмус+ програму предлоге пројеката шаљу националним агенцијама у својим земљама.

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРА ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС

Република Србија учествује у конкурсном року за 2019. годину као пуноправна чланица Еразмус+ програма и податке за тај период можете пронаћи у делу “Србија као програмска земља“.


Пројекти КА1 мобилности у области високог образовања

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и пројекти КА1 мобилности у области високог образовања су искључиво децентрализовани, тако да их можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020. Подаци о пројектима мобилности у области високог образовања у периоду 2014-2018 могу се пронаћи на страници Мобилност студената, професора и наставника.

 

Пројекти КА1 мобилности у области општег, стручног и образовања одраслих

Пројекти из ове области нису били доступни за установе и организације из Србије све до 2016. године, када је Република Србија започела приремне мере за пуноправно учешће у Еразмус+ програму. Подаци о овим пројектима могу се пронаћи у националним позивима за 2017 и 2018. годину:

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2017.ГОДИНУ

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2018. ГОДИНУ

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о пројектима КА1 мобилности у области општег, стручног и образовања одраслих можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.

 

КА1 пројекти мобилности у области рада са младима

Организације из Србије од 2017 године могу да подносе предлоге пројеката из области рада са младима Фондацији Темпус.

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2017.ГОДИНУ

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2018. ГОДИНУ

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о пројектима КА1 мобилности у области младих можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.

 

КА2 пројекти стратешких партнерстава у високом образовању

Установе из Србије су до 2018. године могли да учествују у овим врстама пројеката само као партнери са “додатном вредношћу”. У Националном позиву за 2018. годину, установе из Србије су могле да подносе предлоге пројеката Фондацији Темпус и у том позиву одобрена су два пројекта стратешких партнерстава. Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о пројектима КА2 стратешких партнерстава можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.

 

КА2 пројекти стратешких партнерстава у области рада са младима

Организације из Србије су у позиву за 2018. годину били координатори на четири пројекта стратешких партнерстава.

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о овим врстама пројеката можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.


КА2 пројекти стратешких партнерстава за школе, стручно образовање и обуке и образовање одраслих

Пројекти из ове области нису били доступни за установе и организације из Србије све до 2016. године, када је Република Србија започела приремне мере за пуноправно учешће у Еразмус+ програму. Подаци о овим пројектима могу се пронаћи у националним позивима за 2017 и 2018. годину:

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2017.ГОДИНУ

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2018. ГОДИНУ

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о пројектима КА2 стратешких партнерстава у области општег, стручног и образовања одраслих можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.

 

КА3 пројекти – Пројекти дијалога младих

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о овим врстама пројеката можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.

 

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ

 

Пројекти КА1 мобилности у области високог образовања

Од почетка Еразмус+ програма расписана су четири конкурсна рока за пројекте мобилности у високом образовању. Високошколске институције из Србије учествовале су у 835 пројеката којима је предвиђено да из Србије на мобилност у земље ЕУ оде 6913 студента и наставног особља, а да у Србију из високошколских институција ЕУ дође 4319 студената и наставног особља.

Важно је нагласити да се пројекти одобравају током конкурсног рока, али да се саме мобилности реализују током наредне календарске године.

 

Мобилности студената и наставног особља из Србије у ЕУ
Конкурсни рок за Број одобрених пројеката мобилности Студенти Наставно особље Укупно
2015. годину 184 852 657 1509
2016. годину 186 868 790 1658
2017. годину 232 963 932 1895
2018. годину 233  927 924 1851

 

Мобилности студената и наставног особља из ЕУ у Србију
Конкурсни рок за Број одобрених пројеката мобилности Студенти Наставно особље Укупно
2015. годину 184 388 483 871
2016. годину 186 413 575 988
2017. годину 232 506 749 1255
2018. годину 233  470 735 1205

 

КА1 пројекти мобилности у области рада са младима

Од почетка Еразмус+ програма до конкурсног рока за 2019. годину, организације из Србије могле су да буду само партнери на КА1 пројектима мобилности и у том периоду, учествовале су у 1278 КА1 пројеката мобилности.

 

КА2 пројекти стратешких партнерстава у високом образовању

До 2016. године, институције из Србије су могле да учествују у овој врсти пројеката само као партнери са тзв. “додатном вредношћу” и у том периоду, учествовале су у 9 пројеката стратешких партнерстава.

Од другог Националног позива за 2018. годину, високошколске институције из Србије могу да учествују у пројектима стратешких партнерстава као координатори, подносећи предлоге пројеката Фондацији Темпус. У конкурсном року за 2018, високошколске установе биле су партнери на два пројекта стратешких партнерстава.

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о пројектима КА2 стратешких партнерстава можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.

 

КА2 пројекти стратешких партнерстава у области рада са младима

Од почетка програма Еразмус+, актери из Србије су у овој области могли да буду партнери на пројекту, али под условом да имају тзв. “додатну вредност”. До сада, организације које раде са младима учествовале су у 23 пројекта као партнери са додатном вредношћу.

Од конкурсног рока за 2019. годину, Република Србије учествује у Еразмус+ програму као пуноправна чланица и податке о овим врстама пројеката можете пронаћи на страницама Србија програмска земља 2019 и Србија програмска земља 2020.

 

КА2 пројекти стратешких партнерстава за школе, стручно образовање и обуке и образовање одраслих

Од почетка програма Еразмус+, актери из Србије су у овој области могли да буду партнери на пројекту, али под условом да имају тзв. “додатну вредност”. До сада су установе и организације општег, стручног образовања и обука и образовања одраслих учествовале у 31 пројекту као партнери са додатном вредношћу и то у 13 из области општег образовања, 15 из области стручног образовања и обука и 13 из области образовања одраслих.

 

КА3 пројекти – Пројекти дијалога младих

У оквиру Кључне активности 3 програма Еразмус+ и подакције Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука, актери из Србије могу бити партнери на пројекту. Директно подношење пројеката је омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Од почетка Еразмус+ програма, организације из Србије су учествовале у 60 пројеката у оквиру Кључне активности 3.