Децентрализовани пројекти

Пројекти се у програму Еразмус+ деле на централизоване и децентрализоване, а разлика је у томе којој се институцији подносе предлози пројеката.

Централизовани пројекти су они за које се предлози шаљу Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA).

Децентрализовани пројекти су они за које образовне институције из земаља које учествују у Еразмус+ програму предлоге пројеката шаљу националним агенцијама у својим земљама.

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРА ФОНДАЦИЈА ТЕМПУС

 

Образовне установе из Србије, у случају да су координатори пројекта, подносе предлоге Фондацији Темпус, организацији одговорној за спровођење Еразмус+ програма у Србији. У склопу припремних мера за пуноправно учешће у Еразмус+ програму, у октобру 2016. године расписан је први Национални позив за конкурсни рок за 2017. годину, а октобру 2017. године, расписан је Национални позив за конкурсни рок за 2018. годину.

Очекује се да Република Србија учествује у конкурсном року за 2019. годину као пуноправна чланица Еразмус+ програма.

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2017.ГОДИНУ

ПОДАЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЗИВ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ

 

Пројекти КА1 мобилности у области високог образовања

Од почетка Еразмус+ програма расписана су четири конкурсна рока за пројекте мобилности у високом образовању. Високошколске институције из Србије учествовале су у 835 пројеката којима је предвиђено да из Србије на мобилност у земље ЕУ оде 6913 студента и наставног особља, а да у Србију из високошколских институција ЕУ дође 4319 студената и наставног особља.

Важно је нагласити да се пројекти одобравају током конкурсног рока, али да се саме мобилности реализују током наредне календарске године.

 

Мобилности студената и наставног особља из Србије у ЕУ
Конкурсни рок за Број одобрених пројеката мобилности Студенти Наставно особље Укупно
2015. годину 184 852 657 1509
2016. годину 186 868 790 1658
2017. годину 232 963 932 1895
2018. годину 233  927 924 1851

 

Мобилности студената и наставног особља из ЕУ у Србију
Конкурсни рок за Број одобрених пројеката мобилности Студенти Наставно особље Укупно
2015. годину 184 388 483 871
2016. годину 186 413 575 988
2017. годину 232 506 749 1255
2018. годину 233  470 735 1205

 

КА1 пројекти мобилности у области рада са младима

Од почетка Еразмус+ програма, организације из Србије могле су да буду само партнери на КА1 пројектима мобилности и у том периоду, учествовале су у 1337 КА1 пројеката мобилности.

 

КА2 пројекти стратешких партнерстава у високом образовању

До 2016. године, институције из Србије су могле да учествују у овој врсти пројеката само као партнери са тзв. “додатном вредношћу” и у том периоду, учествовале су у 9 пројеката стратешких партнерстава.

Од другог Националног позива за 2018. годину, високошколске институције из Србије могу да учествују у пројектима стратешких партнерстава као координатори, подносећи предлоге пројеката Фондацији Темпус. Осим тога, институције из Србије и даље могу бити партнери са додатном вредношћу у пројектима других институција из Европе.

 

КА2 пројекти стратешких партнерстава у области рада са младима

Од почетка програма Еразмус+, актери из Србије су у овој области могли да буду партнери на пројекту, али под условом да имају тзв. “додатну вредност”. До сада, организације које раде са младима учествовале су у 25 пројекту као партнери са додатном вредношћу.

Од другог Националног позива за 2018. годину, организације из Србије имају и додатну могућност, да буду координатори ових врста пројеката.

КА2 пројекти стратешких партнерстава за школе, стручно образовање и обуке и образовање одраслих

Од почетка програма Еразмус+, актери из Србије су у овој области могли да буду партнери на пројекту, али под условом да имају тзв. “додатну вредност”. До сада су институције општег, стручног образовања и обука и образовања одраслих учествовале у 48 пројеката као партнери са додатном вредношћу и то у 15 из области општег образовања, 17 из области стручног образовања и обука и 16 из области образовања одраслих.

 

КА3 пројекти – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука

У оквиру Кључне активности 3 програма Еразмус+ и подакције Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука, актери из Србије могу бити партнери на пројекту. Директно подношење пројеката је омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Од почетка Еразмус+ програма, организације из Србије су учествовале у 60 пројеката у оквиру Кључне активности 3.