Decentralizovani projekti

Projekti se u programu Erazmus+ dele na centralizovane i decentralizovane, a razlika je u tome kojoj se instituciji podnose predlozi projekata.

Centralizovani projekti su oni za koje se predlozi šalju Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA).

Decentralizovani projekti su oni za koje obrazovne institucije iz zemalja koje učestvuju u Erazmus+ programu predloge projekata šalju nacionalnim agencijama u svojim zemljama.

 

DECENTRALIZOVANI PROJEKTI KOJE FINANSIRA FONDACIJA TEMPUS

 

Obrazovne ustanove iz Srbije, u slučaju da su koordinatori projekta, podnose predloge Fondaciji Tempus, organizaciji odgovornoj za sprovođenje Erazmus+ programa u Srbiji. U sklopu pripremnih mera za punopravno učešće u Erazmus+ programu, u oktobru 2016. godine raspisan je prvi Nacionalni poziv za konkursni rok za 2017. godinu, a oktobru 2017. godine, raspisan je Nacionalni poziv za konkursni rok za 2018. godinu.

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2017.GODINU

PODACI ZA NACIONALNI POZIV ZA 2018. GODINU

Republika Srbija učestvuje u konkursnom roku za 2019. godinu kao punopravna članica Erazmus+ programa i određene vrste projekata postaju decentralizovane.

 

Projekti KA1 mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja

Od početka Erazmus+ programa raspisana su četiri konkursna roka za projekte mobilnosti u visokom obrazovanju. Visokoškolske institucije iz Srbije učestvovale su u 835 projekata kojima je predviđeno da iz Srbije na mobilnost u zemlje EU ode 6913 studenta i nastavnog osoblja, a da u Srbiju iz visokoškolskih institucija EU dođe 4319 studenata i nastavnog osoblja.

Važno je naglasiti da se projekti odobravaju tokom konkursnog roka, ali da se same mobilnosti realizuju tokom naredne kalendarske godine.

 

Projekti KA1 mobilnosti u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Organizacije iz Srbije su u konkursnom roku za 2019. bili koordinatori na 25 projekata mobilnosti u opštem obrazovanju, 34 projekta u stručnom i 6 projekata u obrazovanju odraslih.

 

KA1 projekti mobilnosti u oblasti rada sa mladima

Od konkursnog roka za 2019. godinu, organizacije iz Srbije mogle su da budu i koordinatori i partneri na KA1 projektima mobilnosti. Organizacije iz Srbije su u konkursnom roku za 2019. bili koordinatori na 14 projekata mobilnosti.

 

KA2 projekti strateških partnerstava u visokom obrazovanju

Od Opšteg poziva za 2019, organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima strateških partnerstava kao koordinatori i kao partneri, bez “dodatne vrednosti”.

Organizacije iz Srbije su u pozivu za 2019. godinu bili koordinatori na dva projekta strateških partnerstava.

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti rada sa mladima

Od Opšteg poziva za 2019, organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima strateških partnerstava kao koordinatori i kao partneri, bez “dodatne vrednosti”. Organizacije iz Srbije su u pozivu za 2019. godinu bili koordinatori na dva projekta strateških partnerstava.

KA2 projekti strateških partnerstava za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih

Od Opšteg poziva za 2019, organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima strateških partnerstava kao koordinatori i kao partneri, bez “dodatne vrednosti”. Organizacije iz Srbije su u pozivu za 2019. godinu bili koordinatori na 23 projekta strateških partnerstava.

 

KA3 projekti – Projekti dijaloga mladih

Od Opšteg poziva za 2019, organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima dijaloga mladih kao koordinatori i kao partneri. Organizacije iz Srbije su u pozivu za 2019. godinu bili koordinatori na jednom projektu dijaloga mladih.

DECENTRALIZOVANI PROJEKTI KOJE FINANSIRAJU DRUGE NACIONALNE AGENCIJE

 

Projekti KA1 mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja

Od početka Erazmus+ programa raspisana su četiri konkursna roka za projekte mobilnosti u visokom obrazovanju. Visokoškolske institucije iz Srbije učestvovale su u 835 projekata kojima je predviđeno da iz Srbije na mobilnost u zemlje EU ode 6913 studenta i nastavnog osoblja, a da u Srbiju iz visokoškolskih institucija EU dođe 4319 studenata i nastavnog osoblja.

Važno je naglasiti da se projekti odobravaju tokom konkursnog roka, ali da se same mobilnosti realizuju tokom naredne kalendarske godine.

 

Mobilnosti studenata i nastavnog osoblja iz Srbije u EU
Konkursni rok za Broj odobrenih projekata mobilnosti Studenti Nastavno osoblje Ukupno
2015. godinu 184 852 657 1509
2016. godinu 186 868 790 1658
2017. godinu 232 963 932 1895
2018. godinu 233  927 924 1851

 

Mobilnosti studenata i nastavnog osoblja iz EU u Srbiju
Konkursni rok za Broj odobrenih projekata mobilnosti Studenti Nastavno osoblje Ukupno
2015. godinu 184 388 483 871
2016. godinu 186 413 575 988
2017. godinu 232 506 749 1255
2018. godinu 233  470 735 1205

 

KA1 projekti mobilnosti u oblasti rada sa mladima

Od početka Erazmus+ programa do konkursnog roka za 2019. godinu, organizacije iz Srbije mogle su da budu samo partneri na KA1 projektima mobilnosti i u tom periodu, učestvovale su u 1608 KA1 projekata mobilnosti.

 

KA2 projekti strateških partnerstava u visokom obrazovanju

Do 2016. godine, institucije iz Srbije su mogle da učestvuju u ovoj vrsti projekata samo kao partneri sa tzv. “dodatnom vrednošću” i u tom periodu, učestvovale su u 9 projekata strateških partnerstava.

Od drugog Nacionalnog poziva za 2018. godinu, visokoškolske institucije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima strateških partnerstava kao koordinatori, podnoseći predloge projekata Fondaciji Tempus. Osim toga, institucije iz Srbije i dalje mogu biti partneri sa dodatnom vrednošću u projektima drugih institucija iz Evrope.

Od Opšteg poziva za 2019, organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima strateških partnerstava kao koordinatori i kao partneri, bez “dodatne vrednosti”.

Organizacije iz Srbije su u pozivu za 2019. godinu bili koordinatori na dva projekta strateških partnerstava.

 

KA2 projekti strateških partnerstava u oblasti rada sa mladima

Od početka programa Erazmus+, akteri iz Srbije su u ovoj oblasti mogli da budu partneri na projektu, ali pod uslovom da imaju tzv. “dodatnu vrednost”. Do sada, organizacije koje rade sa mladima učestvovale su u 25 projektu kao partneri sa dodatnom vrednošću.

Od drugog Nacionalnog poziva za 2018. godinu, organizacije iz Srbije imaju i dodatnu mogućnost, da budu koordinatori ovih vrsta projekata.

KA2 projekti strateških partnerstava za škole, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih

Od početka programa Erazmus+, akteri iz Srbije su u ovoj oblasti mogli da budu partneri na projektu, ali pod uslovom da imaju tzv. “dodatnu vrednost”. Do sada su institucije opšteg, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih učestvovale u 48 projekata kao partneri sa dodatnom vrednošću i to u 15 iz oblasti opšteg obrazovanja, 17 iz oblasti stručnog obrazovanja i obuka16 iz oblasti obrazovanja odraslih.

 

KA3 projekti – Projekti dijaloga mladih

U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka, akteri iz Srbije mogu biti partneri na projektu. Direktno podnošenje projekata je omogućeno isključivo akterima iz programskih zemalja.

Od početka Erazmus+ programa, organizacije iz Srbije su učestvovale u 60 projekata u okviru Ključne aktivnosti 3.