Детаљан преглед одобрених пројеката 2019

У оквиру Еразмус+ програма, постоји подела по тзв. “кључним активностима” (КА), па тако постоји КА1 (кључна активност 1) која се односи на све пројекте мобилности појединаца (запослени у образовним установама, студенти, млади и омладински радници), КА2, која подразумева пројекте институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси и КА3 – пројекте за подршку реформи образовних политика.

У односу на то коме образовне институције подносе своје предлоге, сви пројекти у програму Еразмус+, без обзира којој кључној активности (КА1, КА2 и КА3) или области (образовање, млади, спорт) припадају, деле се на централизоване и децентрализоване пројекте.

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ