Дисеминација пројеката

Дисеминација је битна и обавезна фаза сваког Еразмус+ пројекта. Представља скуп мера за приказивање и ширење резултата и утицаја пројеката, као и за постизање веће видљивости пројекта.

Дисеминација је битна јер:

 • Повећава видљивост пројекта,
 • Промовише примере добре праксе који могу бити од користи будућим апликантима,
 • Повећава видљивост организације која спроводи пројекат,
 • Омогућава стварање будућих партнерстава,
 • Повећава видљивост Еразмус+ програма.

Дисеминација може бити међународна и локална. Међународна дисеминација подразумева промоцију пројекта и његових активности у којој учествују сви партнери на пројекту и која је усмерена, како на сваку појединачну државу из које долази институција, тако и на Европску унију. Локална дисеминација се спроводи на нивоу државе, града или општине из које је координатор/партнер на пројекту и прилагођава се специфичностима своје околине, што подразумева и различите врсте дисеминације код различитих партнера.

Важно је направити добар план дисеминације. Најбоље је планирати је на почетку пројекта, евентуално допуњавати током трајања и спровести је након завршетка пројекта. Такође је битно да одредите шта треба промовисати и како. Резултати пројекта могу бити конкретни и јасно мерљиви (купљена опрема, промењен курикулум) или мање мерљиви, али ипак значајни (стицање нових вештина, знања, компетенција), па и промовисање резултата треба прилагодити овим критеријумима.

Идентификовање циљне групе је саставни део успешне дисеминације. Промоцију пројекта и његових исхода нећете вршити на потпуно исти начин према колегама из сличних институција, доносиоцима одлука, медијима и корисницима пројекта, већ би требало сам начин промоције и дисеминације прилагодити одабраној циљној групи.

Постоје разни начини на које можете извршити дисеминацију и промовисати пројекат:

 • Преко веб сајта организације,
 • Преко налога организације на друштвеним мрежама: Фејсбук, Твитер и Инстаграм,
 • Таговањем Фондације Темпус на друштвеним мрежама приликом објава у вези са вашим пројектом – можете користити @FondacijaTempus када нас тагујете на Твитеру, или хештег #fondacijatempus (који можете користити за Фејсбук, Твитер и Инстаграм објаве),
 • Аудио/Видео материјалима, изјавама за медије, саопштењима, билтенима, гостовањима у медијима,
 • Организовањем или учешћем на конференцијама, семинарима, тренинзима и другим догађајима,
 • Издавањем публикација и брошура­­,
 • Креирањем визуелног решења јединственог за пројекат (нпр. лого пројекта),
 • Израдом промотивног материјала (фасцикле, блокови, оловке, лифлети…).

Детаљније информације о дисеминацији пројеката можете пронаћи у Програмском водичу, а Европска комисија је посветила и један део сајта дисеминацији и резултатима Еразмус+ пројеката. Ту можете пронаћи детаљан преглед свих пројеката финансираних у оквиру Еразмус+, као и примере добре праксе. Ово је врло користан алат за дисеминацију.

Важно је знати да на свим публикацијама и промотивним материјалима морате назначити подршку Европске уније у тачно одређеној форми.  Правила и примере дозвољених материјала које можете преузети налазе се на веб страници EACEA

Фондација Темпус такође учествује у промоцији Еразмус+ пројеката. На нашем YouTube каналу можете пронаћи прилоге о појединим пројектима из области КА2 „Изградња капацитета у високом образовању“, као и о искуствима наставника са пројеката КА1 мобилности.

Пошаљите нам своје примере промоције пројекта. Уколико сте искуства са својих пројеката документовали у виду брошура, публикација, гостовања у медијима или сопствене видео продукције, пошаљите нам на мејл на адресу office@tempus.ac.rs са називом мејла ЗА ДИСЕМИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТА, а ми ћемо одабране примере објавити путем наших канала комуникације.