Diseminacija projekata

Diseminacija je bitna i obavezna faza svakog Erazmus+ projekta. Predstavlja skup mera za prikazivanje i širenje rezultata i uticaja projekata, kao i za postizanje veće vidljivosti projekta.

Diseminacija je bitna jer:

 • Povećava vidljivost projekta,
 • Promoviše primere dobre prakse koji mogu biti od koristi budućim aplikantima,
 • Povećava vidljivost organizacije koja sprovodi projekat,
 • Omogućava stvaranje budućih partnerstava,
 • Povećava vidljivost Erazmus+ programa.

Diseminacija može biti međunarodna i lokalna. Međunarodna diseminacija podrazumeva promociju projekta i njegovih aktivnosti u kojoj učestvuju svi partneri na projektu i koja je usmerena, kako na svaku pojedinačnu državu iz koje dolazi institucija, tako i na Evropsku uniju. Lokalna diseminacija se sprovodi na nivou države, grada ili opštine iz koje je koordinator/partner na projektu i prilagođava se specifičnostima svoje okoline, što podrazumeva i različite vrste diseminacije kod različitih partnera.

Važno je napraviti dobar plan diseminacije. Najbolje je planirati je na početku projekta, eventualno dopunjavati tokom trajanja i sprovesti je nakon završetka projekta. Takođe je bitno da odredite šta treba promovisati i kako. Rezultati projekta mogu biti konkretni i jasno merljivi (kupljena oprema, promenjen kurikulum) ili manje merljivi, ali ipak značajni (sticanje novih veština, znanja, kompetencija), pa i promovisanje rezultata treba prilagoditi ovim kriterijumima.

Identifikovanje ciljne grupe je sastavni deo uspešne diseminacije. Promociju projekta i njegovih ishoda nećete vršiti na potpuno isti način prema kolegama iz sličnih institucija, donosiocima odluka, medijima i korisnicima projekta, već bi trebalo sam način promocije i diseminacije prilagoditi odabranoj ciljnoj grupi.

Postoje razni načini na koje možete izvršiti diseminaciju i promovisati projekat:

 • Preko veb sajta organizacije,
 • Preko naloga organizacije na društvenim mrežama: Fejsbuk, Tviter i Instagram,
 • Tagovanjem Fondacije Tempus na društvenim mrežama prilikom objava u vezi sa vašim projektom – možete koristiti @FondacijaTempus kada nas tagujete na Tviteru, ili hešteg #fondacijatempus (koji možete koristiti za Fejsbuk, Tviter i Instagram objave),
 • Audio/Video materijalima, izjavama za medije, saopštenjima, biltenima, gostovanjima u medijima,
 • Organizovanjem ili učešćem na konferencijama, seminarima, treninzima i drugim događajima,
 • Izdavanjem publikacija i brošura­­,
 • Kreiranjem vizuelnog rešenja jedinstvenog za projekat (npr. logo projekta),
 • Izradom promotivnog materijala (fascikle, blokovi, olovke, lifleti…).

Detaljnije informacije o diseminaciji projekata možete pronaći u Programskom vodiču, a Evropska komisija je posvetila i jedan deo sajta diseminaciji i rezultatima Erazmus+ projekata. Tu možete pronaći detaljan pregled svih projekata finansiranih u okviru Erazmus+, kao i primere dobre prakse. Ovo je vrlo koristan alat za diseminaciju.

Važno je znati da na svim publikacijama i promotivnim materijalima morate naznačiti podršku Evropske unije u tačno određenoj formi.  Pravila i primere dozvoljenih materijala koje možete preuzeti nalaze se na veb stranici EACEA

Fondacija Tempus takođe učestvuje u promociji Erazmus+ projekata. Na našem YouTube kanalu možete pronaći priloge o pojedinim projektima iz oblasti KA2 „Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju“, kao i o iskustvima nastavnika sa projekata KA1 mobilnosti.

Pošaljite nam svoje primere promocije projekta. Ukoliko ste iskustva sa svojih projekata dokumentovali u vidu brošura, publikacija, gostovanja u medijima ili sopstvene video produkcije, pošaljite nam na mejl na adresu office@tempus.ac.rs sa nazivom mejla ZA DISEMINACIJU PROJEKTA, a mi ćemo odabrane primere objaviti na našem veb sajtu.