Додељене eTwinning ознаке за школе (eTwinning School Label)

Са задовољством Вас обавештавамо да су додељене eTwinning ознаке за школе (eTwinning School Label) 2018 – 2019.

Укупно 19 школа је добило eTwinning ознаку. Овим признањем се вреднује и у први план ставља учешће, посвећеност и обавезаност школе, тачније, тимова наставника и руководилаца eTwinning-у. Школе које су добиле ово признање препознате су као предводници у области дигиталне праксе, праксе безбедности на интернету, иновативних и креативних приступа педагогији, подстицања континуираног професионалног усавршавања запослених, подстицања сарадничких наставних пракси са запосленима и ученицима.

Школе се оцењиване на основу унапред утврђених критеријума.

Више о eTwinning ознаци за школе можете прочитати на eTwinning порталу.