Догађаји у организацији Централне службе за подршку и Националних тимова за подршку других земаља

Централна служба за подршку (CSS) са седиштем у Бриселу у сарадњи са националним тимовима за подршку свих земаља учесница на eTwinning порталу (NSS) повремено организује конференције намењене свима онима који су регистровани на порталу, користе могућности које портал нуди и желе да се додатно усавршавају.

Национални тимови за подршку у сарадњи са колегама из других земаља, организују семинаре широм Европе са циљем да подрже сарадњу, повезивање и размену примера добрих пракси, као и да подрже наставнике и васпитаче на њиховом путу професионалог усавршавања. Овакви семинари и конференције укључују интерактивне радионице и предавања, као и задатке за саме учеснике како би се што практичније и ефикасније пренела знања и идеје.

Напомена:

Национални тимови за подршку, сходно финансијским могућностима, бирају чланове eTwinning портала који ће присуствовати догађајима. Наставници не могу сами да одаберу и посете међународне догађаје без сарадње са Националним тимом своје земље.

Вебинари у организацији Централне службе за подршку, другог NSS-а и eTwinning амбасадора

Путем самог eTwinning портала могуће је бесплатно се прикључити обукама на интернету и вебинарима које организују национални тимови за подршку, eTwinning амбасадори али и сами учесници eTwinning портала. Теме које се обрађују су широког спектра од коришћења самог портала до тема разврстаних по предметима или областима интересовања. Намењене су онима који тек почињу или онима који имају већ богато искуство са eTwinning порталом.

Усавршавање путем интернета (Learning events)

Усавршавање путем интернета (Learning events) представља кратке интензивне догађаје који обухватају бројне теме. Регистровани чланови eTwinning портала добијају обавештења о овој врсти усавршавања на порталу на почетној страни свог eTwinning live дела  где се поред тема и назива догађаја налазе и линкови за пријављивање.