Документација за спровођење пројеката

2018

Документација за спровођење пројекта – Национални позив 2018. године.

Уговор о додели наменских бесповратних средстава – КА1 Млади 2018

Анекс I – Општи услови 2018

Анекс II – Опис пројекта, Предвиђена буџетска средства пројекта 2018

Анекс III – Правила финансирања и уговарања 2018

Анекс IV – Применљиве накнаде 2018

 

2017

Документација за спровођење пројекта – Национални позив 2017. године.

Уговор о додели наменских бесповратних средстава – КА1 Млади

Анекс I – Општи услови

Анекс II – Опис пројекта, Предвиђена буџетска средства пројекта

Анекс III – Правила финансирања и уговарања

Анекс IV – Применљиве накнаде

Анекс V – EVS Volunteering Agreement 2017

Последње модификовано: јун 6, 2018Публикације: