Документација за спровођење пројеката КА3

2019

Уговор о додели наменских бесповратних средстава – КА3 Млади 2019

Анекс I – Општи услови 2019

Aнекс II – Опис пројекта, Предвиђена буџетска средства пројекта 2019

Анекс III – Правила финансирања и уговарања 2019

Анекс IV – Применљиве накнаде 2019