Dokumentacija za sprovođenje projekata KA3

2020

Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava – KA3 Mladi 2020

Aneks I – Opšti uslovi 2020

Aneks II – Opis projekta, Predviđena budžetska sredstva projekta 2020

Aneks III – Pravila finansiranja i ugovaranja 2020

Aneks IV – Primenljive naknade 2020

 

2019

Ugovor o dodeli namenskih bespovratnih sredstava – KA3 Mladi 2019

Aneks I – Opšti uslovi 2019

Aneks II – Opis projekta, Predviđena budžetska sredstva projekta 2019

Aneks III – Pravila finansiranja i ugovaranja 2019

Aneks IV – Primenljive naknade 2019