Радионица за припрему пројекaтa изградње капацитета у високом образовању – детаљан опис пројекта

У складу са резултатима испитивања потреба за тематским радионицама, Фондација Темпус – Еразмус+ канцеларија у Србији, организује радионице посвећене развоју предлога пројеката за конкурс за пројекте изградње капацитета у високом образовању (некадашњи Темпус пројекти) у оквиру програма Еразмус+. Две радионице посвећене разради матрице логичког оквира одржане су током децембра у Новом Саду и Београду, а прва радионица са акцентом на детаљнoм опису пројекта одржана је у Новом Саду.

Друга радионица посвећена разради детаљног описа пројекта биће одржана у Београду, 14. јануара, са почетком у 10 часова (и трајањем до 15:30 часова). О месту одржавања одабрани учесници ће бити накнадно обавештени.

Радионице су намењене искључиво представницима високошколских институција које планирају да конкуришу за пројекте изградње капацитета у високом образовању, или да у њима учествују као партнери. Циљеви радионице су:
1. Објаснити неопходност повезивања наративних делова пројектне пријаве у конзистентну целину без понављања навода
2. Указати на захтеве везане за сваки појединачни наративни део пријаве
3. Помоћи учесницима да разумеју све аспекте попуњавања додатног дела пријаве који се односи на мобилност

Пријaву за радионице можете извршити попуњавањем регистрационог формулара: https://erasmusplus.rs/prijava-za-erazmus-radionicu-u-beogradu/ најкасније до петка, 9. јануара до 16:00. Број учесника и учесница радионице је ограничен на 30. Особе које су кроз упитник за испитивање потреба исказале заинтересованост за ову тему имаће предност при одабиру за учешће, а водиће се рачуна о заступљености различитих типова институција/организација и уједначеном броју особа из исте институције.

Учесници сами сносе евентуалне путне и трошкове смештаја. Фондација Темпус – Еразмус+ канцеларија у Србији обезбеђује радне материјале и освежење током радионица.