Radionica za pripremu projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju – detaljan opis projekta

U skladu sa rezultatima ispitivanja potreba za tematskim radionicama, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji, organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (nekadašnji Tempus projekti) u okviru programa Erazmus+. Dve radionice posvećene razradi matrice logičkog okvira održane su tokom decembra u Novom Sadu i Beogradu, a prva radionica sa akcentom na detaljnom opisu projekta održana je u Novom Sadu.

Druga radionica posvećena razradi detaljnog opisa projekta biće održana u Beogradu, 14. januara, sa početkom u 10 časova (i trajanjem do 15:30 časova). O mestu održavanja odabrani učesnici će biti naknadno obavešteni.

Radionice su namenjene isključivo predstavnicima visokoškolskih institucija koje planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ili da u njima učestvuju kao partneri. Ciljevi radionice su:
1. Objasniti neophodnost povezivanja narativnih delova projektne prijave u konzistentnu celinu bez ponavljanja navoda
2. Ukazati na zahteve vezane za svaki pojedinačni narativni deo prijave
3. Pomoći učesnicima da razumeju sve aspekte popunjavanja dodatnog dela prijave koji se odnosi na mobilnost

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem registracionog formulara: https://erasmusplus.rs/prijava-za-erazmus-radionicu-u-beogradu/ najkasnije do petka, 9. januara do 16:00. Broj učesnika i učesnica radionice je ograničen na 30. Osobe koje su kroz upitnik za ispitivanje potreba iskazale zainteresovanost za ovu temu imaće prednost pri odabiru za učešće, a vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova institucija/organizacija i ujednačenom broju osoba iz iste institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji obezbeđuje radne materijale i osveženje tokom radionica.