Резултати конкурсног рока за 2019: Други рок за пројекте дијалога младих (КА347)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за пројекте дијалога младих (КА347), у оквиру Општег позива за 2019 годину (EAC/A03/2018) програма Еразмус+ (други конкурсни рок 30.04.2019).

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекат одабран за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1 2019-2-RS01-KA347-000943 #YouthUp Democracy AРКА Фондација 11.194,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.