Други Corrigendum/изменe и допунe Општег позива за Еразмус + пројекте за 2020. годину

Фондација Темпус обавештава све заинтересоване да је на сајту Европске комисије објављен други Corrigendum/измене и допуне Општег позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2020. годину.

Други Corrigendum се односи на додатни конкурс за стратешка партнерства у свим секторима унутар позива за 2020. годину због ситуације са пандемијом COVID 19 вируса.

У оквиру додатног конкурсног рока могуће је поднети два типа пројеката стратешких партнерстава:

  1. Партнерства за подршку у дигиталном образовању (Partnerships for Digital Education Readiness). Ови пројекти су отворени за секторе општег образовања, средњег стручног образовања и обука и високог образовања.
  2. Партнерства за подстицање креативности (Partnerships for Creativity). Ови пројекти су отворени за сектор младих, сектор општег образовања и образовања одраслих.

 

Пројектне пријаве се подносе до 29.10.2020. године, до 12 сати (CET).  Онлајн формулари су доступни, а за приступ је неопходно да имате ЕU login налог. Потребно је да бирате тип активности:

  • КА226 Partnerships for Digital Education Readiness или
  • КА227 Partnerships for Creativity

Нова верзија Програмског водича са детаља о поменутим типовима пројеката може се пронаћи на следећој веб страни.

Напомињемо да у улози координатора – институције и организације из Србије пријаве подносе Фондацији Темпус. У улози партнера – институције и организације из Србије могу учествовати и у пројектима који се подносе националној агенцији у некој другој програмској земљи где расположива средства за овај конкурс могу бити значајно већа.

Расположива средства за пријаве које се подносе Фондацији Темпус за поменуте пројекте по секторима су следећа:

Опште образовање:  147 992 EUR

Стручно образовање и обуке:  120 973  EUR

Високо образовање:  155 892 EUR

Образовање одраслих:  119 598 EUR

Млади: 89 732 EUR