Државни органи и доносиоци одлука

Јавна тела на локалном, регионалном и националном нивоу* могу учествовати у следећим врстама пројеката, као подносиоци пројекта и/или партнери:

Врста пројекта   Улога институције
КА1 Мобилност младих (Омладинске разменеМобилност омладинских радника) Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Стратешка партнерства Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Изградња капацитета у области младих (сарадња са програмским и АCPALA земљама)  Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Изградња капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) Искључиво партнер
КА3 – Пројекти дијалога младих * Подносилац пројекта и партнер

* Јавно тело на националном нивоу нема право учешћа у пројектима КА3 – Пројекти дијалога младих.

Напомена: Све наведене информације потребно је проверити у тексту Еразмус+ програмског водича.

Последње модификовано: October 31, 2018Публикације: