Државни органи и доносиоци одлука

Јавна тела на локалном, регионалном и националном нивоу* могу учествовати у следећим врстама пројеката, као подносиоци пројекта и/или партнери:

Врста пројекта   Улога институције
КА1 Мобилност младих (Омладинске разменеволонтерски пројекти и Мобилност омладинских радника) Подносилац пројекта и партнер
КА2 – Стратешка партнерства* Подносилац пројекта и партнер (пројекти који се подносе Фондацији Темпус)
КА2 – Стратешка партнерства* Партнер чије учешће доноси тзв. додатну вредност (на пројектима чији су подносиоци из партнерских земаља)
КА2 – Изградња капацитета у области младих (Омладински прозор за Западни Балкан) * Подносилац пројекта и партнер
КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука ** Партнер

* Национални омладински савет има право учешћа искључиво у пројектима КА2 – Изградња капацитета у области младих, и то у својству партнерске организације или подносиоца пројекта.

** Јавно тело на националном нивоу нема право учешћа у пројектима КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука.

Уз то, школе, институти, образовни центри, високошколске институције, истраживачки институти, културне организације, библиотеке и музеји могу бити партнерске организације на пројектима у оквиру КА2 – Стратешка партнерства у области младих и Изградња капацитета у области младих – уколико њихово учешће доноси додатну вредност пројекту.

Напомена: Информације о позиву за подношење пројеката КА2 – Изградња капацитета у области младих потребно је проверити у тексту позива и Водичу за Еразмус+ програм.

Последње модификовано: децембар 18, 2017Публикације: