Državni organi i donosioci odluka

Javna tela na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou* mogu učestvovati u sledećim vrstama projekata, kao podnosioci projekta i/ili partneri:

Vrsta projekta   Uloga institucije
KA1 Mobilnost mladih (Omladinske razmenevolonterski projekti i Mobilnost omladinskih radnika) Podnosilac projekta i partner
KA2 – Strateška partnerstva* Podnosilac projekta i partner (projekti koji se podnose Fondaciji Tempus)
KA2 – Strateška partnerstva* Partner čije učešće donosi tzv. dodatnu vrednost (na projektima čiji su podnosioci iz partnerskih zemalja)
KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) * Podnosilac projekta i partner
KA3 – Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka ** Partner

* Nacionalni omladinski savet ima pravo učešća isključivo u projektima KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, i to u svojstvu partnerske organizacije ili podnosioca projekta.

** Javno telo na nacionalnom nivou nema pravo učešća u projektima KA3 – Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka.

Uz to, škole, instituti, obrazovni centri, visokoškolske institucije, istraživački instituti, kulturne organizacije, biblioteke i muzeji mogu biti partnerske organizacije na projektima u okviru KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih i Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih – ukoliko njihovo učešće donosi dodatnu vrednost projektu.

Napomena: Informacije o pozivu za podnošenje projekata KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih potrebno je proveriti u tekstu poziva i Vodiču za Erazmus+ program.

Poslednje modifikovano: decembar 18, 2017Publikacije: