Radionica posvećena Erazmus povelji za visoko obrazovanje

Fondacija Tempus, u saradnji sa Evropskom komisijom i Izvršnom agencijom za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) organizovala je jednodnevnu radionicu posvećenu predstojećem konkursu za Erazmus povelju za visoko obrazovanje.

Radionica je bila održana u petak, 08. decembra 2017. godine, u hotelu M (Bulevar Oslobođenja 56a), u Beogradu. Bila je namenjena predstavnicima samostalnih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji (univerzitetima i visokim školama) koji će od konkursnog roka za 2019. godinu po prvi put biti u mogućnosti da konkurišu za Erazmus povelju za visoko obrazovanje.

Na radionici su govorili predstavnici Evropske komisije i EACEA kao i nezavisni ocenjivači sa značajnim iskustvom u ocenjivanju prijava za Erazmus povelju za visoko obrazovanje koji su učesnicima predstavili  dobre prakse u pripremi prijave za Povelju.

U nastavku možete da preuzmete prezentacije koje su bile održane tokom radionice:

1. “Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2014-2020 – Future participation of Serbia” – Nataša Zander (Natascha Sander), Evropska komisija;

2. ”Erasmus Charter for Higher Education” – Alba Prieto Gonzales (Alba Prieto-Gonzalez), Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA).