Potvrda prijave za individualne konsultacije

Uspešno ste popunili prijavu za individualne konsultacije – razgovor, kao još jedan način podrške prilikom donošenja odluke na pitanje: „Šta da radim posle mature?“ koje sprovodi nacionalni centar Euroguidance – Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju.

O statusu prijave i svim ostalim informacijama bićete obavešteni u narednih nekoliko dana putem telefona (na broj naveden u registracionom formularu).