ЕПАЛЕ годишња конференција у Будимпешти, 15-16.10.2018.

Упитник о будућности политика образовања одраслих - Припрема за ЕПАЛЕ годишњу конференцију у Будимпешти, 15-16.10.2018.

  • У склопу припрема за учешће на ЕПАЛЕ годишњој конференцији у Будимпешти, национални тимови за подршку имају задатак да у сарадњи са учесницима из своје земље припреме документ који би садржао идеје и препоруке за будући развој политика образовања одраслих на европском нивоу. Молимо Вас да дате кратке одговоре (до 50 речи) на питања у наставку. (Довољно је дати по један одговор на свако питање.)
  • Наведите једну или више кључних препорука када је у питању даљи развој политика образовања одраслих.
  • Наведите једну или више кључних области на које се политике образовања одраслих требају усмерити.
  • Наведите једну или више научених лекција, нпр. према Вашем искуству, шта је било успешно, а шта није, у сектору образовања одраслих, а што би могло бити од значаја за планирање будућих политика.
 

Verification