EPALE onlajn obuka „Razvoj digitalnih kompetencija i upotreba IKT alata u radu sa odraslim polaznicima“

Fondacija Tempus – EPALE nacionalni tim za podršku u Republici Srbiji organizuje onlajn obuku pod nazivom „Razvoj digitalnih kompetencija i upotreba IKT alata u radu sa odraslim polaznicima“, koja će biti održana od 25. – 29. maja.

Obuka će se sastojati od tri vebinara i dva praktična zadatka. Vebinari (predavanja na internetu) biće održani 25. i 27. maja u periodu 15-17 sati, kao i 29. maja od 13-15 časova. Obuka je prvenstveno namenjena nastavnicima u osnovnom obrazovanju odraslih, andragoškim asistentima, direktorima škola koje sprovode osnovno obrazovanje odraslih, ali i ostalima koji pružaju usluge obrazovanja odraslih, rade sa odraslim polaznicima ili su aktivno angažovani u ovoj oblasti.

Tokom obuke, učesnici će saznati više o okviru digitalnih kompetencija, načinima razvoja i unapređenja digitalnih kompetencija kako kod odraslih polaznika, tako i kod samih nastavnika/edukatora, povezanosti korišćenja IKT alata sa ishodima učenja, kao i o konkretnim IKT alatima koje mogu koristiti u nastavi. Učesnici koji odgledaju sva predavanja i uspešno urade praktične zadatke dobiće potvrdu o učešću.

Prijavljivanje za učešće na obuci otvoreno je do 22. maja 2020. u 12:00, a vrši se isključivo putem registracionog formulara. Nakon isteka roka, linkovi za pristup vebinarima biće poslati prijavljenim učesnicima putem mejla. Učesnici obuke moraju biti registrovani članovi EPALE platforme.

Više informacija o postupku registracije zainteresovani mogu pronaći u Uputstvu za registraciju na EPALE platformi. EPALE je platforma razvijena u okviru Erazmus+ programa, koja omogućava svima koji se bave ili su zainteresovani za obrazovanje odraslih u Evropi da se virtuelno sastanu na jednom mestu i razmene svoja znanja, iskustva, pitanja i dobre prakse.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte: Telefon: 011/3342 430, opcija 3, E-pošta: adult-education@tempus.ac.rs