EPALE poziv za nagradni konkurs na temu “Celoživotno učenje i aktivni građani”

Fondacija Tempus, Nacionalni tim za podršku Evropske platforme za obrazovanje odraslih EPALE Srbija, objavljuje poziv za učešće na konkursu za dostavljanje najboljih tekstova na temu “Celoživotno učenje i aktivni građani“. Cilj poziva je promovisanje najboljih praksi, inovativnih metoda učenja, pojedinaca, organizacija i institucija koje se bave promocijom celoživotnog učenja i obrazovanjem odraslih u Republici Srbiji. Autor nagrađenog teksta će imati priliku da učestvuje na stručnoj konferenciji u Beču, a Fondacija Tempus će snositi sve troškove učešća na konferenciji kao i prevoza i smeštaja.

Za učešće u konkursu se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica sa teritorije Repulike Srbije koja u fokusu svog rada imaju obrazovanje odraslih, uključujući praktičare u ovoj oblasti, studente i istraživače, predstavnike organizacija civilnog društva, mreže i institucije.

Komisija će nakon roka za podnošenje radova doneti odluku o izboru najboljih radova, a najkasnije do 14. juna 2017. godine. Autor nagrađenog teksta će imati priliku da učestvuje na stručnoj konferenciji u Beču, koju organizuje EPALE Austrija pod nazivom: Informatička pismenost za društvo budućnosti”. Na konferenciji će biti više reči o mogućnostima koje digitalizacija ima za obrazovanje odraslih, a sve u cilju kreiranja javnih politika koje obrazuju za društvo budućnosti. Radni jezik konferencije je engleski. Sa potencijalnim učesnicima konferencije biće organizovan intervju putem skypa ili uživo.

Rok za postavljanje teksta na EPALE platformu je 11. jun 2017. godine do 23:59 časova.

Da biste kreirali sadržaj i postavili svoj tekst, morate biti registrovani na EPALE platformi. Registracija je jednostavna, a možete se prijaviti kao pojedinac ili ispred organizacije/institucije koja se na bilo koji način bavi obrazovanjem odraslih. Kada se registrujete, otvoriće vam se mogućnosti za kreiranje sadržaja. Sadržaj možete podneti na srpskom ili engleskom jeziku, u formi bloga, članka ili resursa.

Fokus tema EPALE mreže za maj 2017. godine bila je aktivno građanstvo. Više o tome pogledajte ovde.

Kako je tema nagradnog konkursa: ”Celoživotno učenje i aktivni građani”, od prijavljenih se očekuju tekstovi koji će doprineti promociji ovih tema u Srbiji, angažovati stručnjake i relevantne organizacije da se uključe i doprinesu razvoju ovih koncepata ili na bilo koji način pokrenu diskusiju u ovoj oblasti među stručnjacima i u široj javnosti. Ohrabrujemo Vas da sa zajednicom podelite primere dobre prakse, kao i da promovišete moguće ideje za dalji rad u ovoj oblasti (možete se pozvati na linkove ka primerima dobre prakse, publikacijama koje želite da promovišite, itd).

Nakon što napišete tekst na zadatu temu, koordinator ispred Nacionalnog tima za podršku će odobriti sadržaj, ukoliko isti odgovara temi poziva i u dogovoru sa Vama ćemo objaviti tekst u odgovarajućoj formi/sekciji na platformi. Minimalni broj karaktera za unos je 1000 i ne postoji ograničenje u dužini teksta.

Putem elektronske adrese koju budete koristili prilikom registracije na platformu obavestićemo Vas o statusu vašeg teksta, datumu objavljivanja i razultatima poziva.

Sve dodatne informacije u vezi sa pozivom možete dobiti postavljanjem pitanja na mail adresu: adult-education@tempus.ac.rs