Еразмус+ у Србији у бројкама – тест

Програм Европске уније Еразмус+ започет је 2014, а завршио се 2020. године. Буџет овог програма износио је 14,7 милијарди евра током шест година његовог трајања. Програм Еразмус+ подељен је на три области: образовање, млади и спорт и посебан део Жан Моне.

Република Србија је учествовала у Еразмус+ програму од почетка настављајући своје континуирано учешће у образовним програмима Европске уније од 2001. године.

Од 2014. до 2018. године, Србија је била партнерска земља што је значило да може да учествује у одређеним врстама пројеката који су се односили на високо образовање, младе и спорт.

Од 2016. године, Србија је започела припремне мере за пуноправно учешће у програму и од тада, могућност да учествују, добиле су и институције из предуниверзитетског образовања.

Од 2019. године, Србија је постала програмска, тј. пуноправна чланица програма Еразмус+. Као таква је учествовала у два конкурсна рока што је подразумевало да образовне институције из Србије могу да учествују пуноправно у свим деловима програма и да се пријављују за све врсте пројеката као координатори или партнери.

Узевши у обзир расположиве податке, као и специфичност Еразмус+ пројеката, може се рећи да су образовне институције из Србије учествовале у пројектима укупне вредности 139.671.282 евра током периода 2014-2018. године, а у оквиру кога је остварено преко 13.000 међународних размена са земљама чланицама Еразмус+ програма.

Од поменуте цифре, 2.598.622 евра је издвојено за пројекте који су финансирани преко Фондације Темпус, Нацоналне Еразмус+ агенције, 29.507.028 евра за пројекте које је финансирала директно Европска комисија, а 107.565.632 евра за пројекте у којима су институције из Србије учествовале као партнери.

Следећи исту методологију, образовне институције из Србије су, у периоду 2019. и 2020. године, учествовале у пројектима укупне вредности 71.753.303 евра, док је број реализованих мобилности 11.426.

Од поменуте цифре, 13.808.403 евра је издвојено за пројекте који су финансирани преко Фондације Темпус, Нацоналне Еразмус+ агенције, 8.594.651 евра за пројекте финансиране директно преко Европске комисије, а 49.350.249 евра је издвојено за пројекте у којима су институције из Србије учествовале као партнери.

У наставку се могу погледати доступне статистике које су, због специфичности Еразмус+ програма, подељене тако да се односе на учешће Србије као партнерске и као програмске земље.

 

Србија као програмска земља 2019-2020

Србија као партнерска земља 2014-2018

Србија у програмима ЕУ 2001-2004