Еразмус акредитације у области општег, стручног и образовања одраслих

Еразмус акредитације представљају могућност преласка установа у области општег, стручног и образовања одраслих са принципа спровођења и конкурисања за појединачне пројекте на стратешко планирање и развијање институционалних капацитета.

Како се може добити акредитација?

Да би се добила Еразмус акредитација, потребно је да образовне установе у области општег, стручног или образовања одраслих поднесу Еразмус план, за период од 2 или 5 година, којим ће се обавезати на спровођење висококвалитетних активности мобилности у оквиру развоја своје организације. Овај план представља стратегију интернационализације, која би требало да се заснива на потребама и дугорочним међународним плановима.

Које су могућности на располагању за установе које добију Еразмус акредитацију?

Установе које добију акредитацију имају могућност поједностављеног конкурисања за КА1 акредитоване пројекте мобилности у оквиру одговарајуће области. Међутим, средства за акредитоване организације ће бити ограничена и постоји могућност да неће сви пројекти мобилности за које акредитоване организације поднесу пријаве бити финансирани. Уколико заинтересоване организације немају искуства у међународним пројектима и сарадњи, препорука је да се прво пријаве на краткорочне пројекте мобилности.

Заједнички циљеви за сва три сектора:

 • Јачање европске димензије држања наставе и учења кроз промовисање инклузије, толеранције и демократске партиципације;
 • Промовисање знања о заједничком европском наслеђу и различитостима;
 • Пружање подршке развоју образовних мрежа широм Европе.

Како и када се подноси пријава за Еразмус акредитације?

Пројектне пријаве се подносе Фондацији Темпус, до 29. октобра. 2020. године у подне.

Који су специфични циљеви за област општег образовања?

• Подршка професионалном развоју запослених у области општег образовања.
• Примена нових технологија и метода у настави.
• Побољшање знања страних језика учесника.
• Пружање подршке размени знања и добрих пракси у настави и развоју школа.
• Јачање капацитета школа за међународну сарадњу и спровођење висококвалитетних
• пројеката мобилности.
• Међународна размена ученика.
• Признавање исход учења запослених и ученика током боравка у иностранству.

Који је максимални број додељних акредитација у области општег образовања?

Осам.

Ко се може пријавити у области општег образовања?

Тип установа које могу да конкуришу за акредитацију у области општег образовања је утврђен на националном нивоу, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У Србији то су:

 • Предшколска установа;
 • Основна школа;
 • Основна музичка школа;
 • Основна балетска школа;
 • Основна школа за ученике са сметњама у развоју;
 • Основна и средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом;
 • Образовно-васпитни центар као установа у којој се осим основног образовања и васпитања, односно предшколског и основног образовања и васпитања, остварује и средње образовање и васпитање;
 • Гимназија.

Који су специфични циљеви за област стручног образовања?

• Подршка учесницима у стицању стручних вештина и језичких компетенција.
• Подршка у стицању специфичних професионалних вештина неопходних за тржиште рада.
• Примена нових технологија и метода у настави.
• Јачање капацитета установа за међународну сарадњу и спровођење висококвалитетних пројеката мобилности.
• Развијање стратегије интернационализације установа у области стручног образовања и обука.
• Организовање периода дуже размене ученика.
• Признавање исхода учења стечених у иностранству.

Који је максимални број додељених акредитација у области стручног образовања?

Десет.

Ко се може пријавити у области стручног образовања?

Тип установа које могу да конкуришу за акредитацију у области стручног образовања је утврђен на националном нивоу, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У Србији то су:

 • Средње стручне школе;
 • Мешовита школа (гимназија и средња стручна или уметничка школа);
 • Средња уметничка школа;
 • Средња школа за ученике са сметњама у развоју;
 • Основна и средња школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Који су специфични циљеви за област образовања одраслих?

• Повећање квалитета понуде образовања одраслих кроз усавршавање запослених.
• Јачање капацитета организација активних у области образовања одраслих за спровођење висококвалитетних програма и пројеката мобилности.
• Повећање квалитета држања наставе и учења у свим облицима у области образовања одраслих.
• Повећање броја полазника свих старосних доби и различитог социо економског статуса кроз пружање подршке организацијама које раде са ученицима смањених могућности, новопридошлим организацијама које нису имале искуства са Еразмус програмом до сада.

Који је максимални број додељних акредитација у области образовања одраслих?
Четири.

Ко се може пријавити у области образовања одраслих?

Тип установа које могу да конкуришу за акредитацију у области образовања одраслих је утврђен на националном нивоу. У Србији то су:

 • Основне и средње школе које спроводе функционално образовање одраслих у складу са законом;
 • Јавно признати организатори образовања одраслих;
 • Библиотеке, удружење грађана, народни универзитети и друге организације које континуирано реализују специјализоване курсеве.

Еразмус стандарди квалитета

Сви који се пријављују за Еразмус акредитације, морају да поштују Еразмус стандарде квалитета, које могу наћи на сајту Европске комисије.

Колики је дозвољен број пријава?

Организација се може пријавити једном у свакој од одговарајућих области (опште, стручно и образовање одраслих). Дакле, уколико организација жели да се пријави за више области, мора поднети посебну пријаву за сваку од њих.

Додатне информације, као и пријаве, заинтересовани могу пронаћи на сајту Европске комисије.