Erazmus+ Info dani u Srbiji

Fondacija Tempus će tokom novembra i decembra 2017. godine organizovati pet Informativnih dana u gradovima širom Srbije. Cilj info dana je upoznavanje svih zainteresovanih sa mogućnostima programa Erazmus+.

Tokom info dana, prisutni će biti informisani o delovima Erazmus+ programa posvećenim obrazovanju, mladima i sportu, saznaće koje mogućnosti su otvorene za organizacije/institucije iz Srbije, kada su rokovi za podnošenje projekata, kada će biti organizovani besplatni treninzi za pisanje projekata, kao i mnoge druge korisne informacije.

Informativni dani će biti organizovani u sledećim gradovima:

Novi Sad

10.11.2017. godine, Skupština AP Vojvodine, Vladike Platona bb, od 10 do 14:30.

Popunite formular za registraciju.

Agenda Informativnog dana

Niš

15. 11.2017. godine, Rektorat Univerziteta u Nišu, Univerzitetski trg 2, od 10 do 14:30.

Popunite formular za registraciju.

Agenda Informativnog dana

Pirot

16.11.2017. godine u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Ćirila i Metodija 29, od 10 do 14:30.

Popunite formular za registraciju.

Agenda Informativnog dana.

Novi Pazar

24.11.2017. godine u Rektoratu Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Vuka Karadžića bb

Popunite formular za registraciju

Agenda Informativnog dana

Kragujevac

01.12.2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb

Popunite formular za registraciju

Agenda Informativnog dana

Nakon opštih informacija za sve učesnike, u okviru paralelnih sesija biće predstavljene mogućnosti za visoko obrazovanje, zatim za opšte, stručno i obrazovanje odraslih, kao i za komponentu mladih.

Molimo Vas da se prilikom popunjavanja formulara opredelite kojoj od tri sesije ćete prisustvovati nakon uvodnog dela.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Visoko obrazovanje:

neo_serbia@erasmusplus.rs

Škole, predškolske ustanove, stručno obrazovanje:

schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:

adult-education@tempus.ac.rs

Mladi:

youth@tempus.ac.rs

Opšte informacije:

office@tempus.ac.rs