Erazmus+ informativni dani u nekoliko gradova u Srbiji

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji organizuje u ovom periodu informativne dane o konkursima programa Erazmus+ u oblasti obrazovanja u nekoliko gradova u Srbiji:

 • 30.oktobar 2015.godine, sa početkom u 11 časova, rektorat Univerziteta u Nišu (Univerzitetski trg br 2, Niš)
 • 06. novembar 2015. godine, sa početkom u 10 časova, rektorat Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, Kragujevac)
 • 09. novembar 2015. godine, sa početkom u 10 časova, rektorat Univerziteta u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad)

Na ovim informativnim danima biće predstavljeni rezultati prethodnih konkursnih rokova za Erazmus+ projekte, novi konkursni rokovi i mogućnosti za visoko obrazovanje kao i mogućnosti za CEEPUS projekte, prema sledećoj agendi:

 • Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE)
 • Projekti za formiranje zajedničkih master programa (EMJMD)
 • Projekti za kreditnu mobilnost (KA1)
 • Žan Mone projekti
 • CEEPUS projekti

Svi zainteresovani za individualne konsultacije o Erazmus+ projektima, koje će biti organizovane nakon info-dana, trebalo bi da se obrate Erazmus+ kancelariji mejlom na neo_serbia@erasmusplus.rs sa kratkom informacijom o tome šta je predmet njihovog interesovanja. Tačnije, u mejlu je potrebno navesti:

 • za koju vrstu Erazmus + projekata za predstojeće konkurse se interesujete
 • da li ste već podnosili Tempus, Erazmus Mundus ili projekte Programa za celoživotno učenje
 • da li imate poziv za učešće na nekom Erazmus+ projektu
 • neki nacrt materijala projektne prijave (ako postoji)
 • pitanje/pitanja

Erazmus+ kancelarija će potvrditi mejlom termin za individualne konsultacije svakom od zainteresovanih.

Već su održani informativni dan na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (22.oktobra) i mini-informativni dan na Tehničkom Fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu (23. oktobra).