Резултати избора пројеката за финансирање у области младих – први конкурсни рок 11. фебруар 2020. године

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање – мобилности у области младих (КА105), стратешка партнерства у области младих (КА205) и пројекте дијалога младих (КА347), пријављених у првом конкурсном року  (фебруар 2020).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.


Пројекти
одабрани за финансирање: мобилност у области младих (КА105) – први конкурсни рок (фебруар 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA105-065185 Visual Storytelling Speaks Louder Than Words Културнација,  Београд 23.232,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065200 Activate Yourself Делуј локално, размишљај глобално, Велики Црљени 16.359,00
3. 2020-1-RS01-KA105-065290 Active youth for healthier future Инжењери заштите животне средине, Нови Сад 13.662,00
4. 2020-1-RS01-KA105-065178 LGBTI Youth Community Work and Activism Група  “Изађи”, Нови Сад 11.736,00
5. 2020-1-RS01-KA105-065189 Diversity champions Центар за развојну политику и сарадњу, Нови Пазар 24.387,00
6. 2020-1-RS01-KA105-065312 Impro Path Вега омладински центар, Београд 17.390,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање: мобилност у области младих (КА105) – први конкурсни рок (фебруар 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2020-1-RS01-KA105-065260 Cyber Youth Workers BALKANIDEA, Нови Сад 17.175,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065134 Zoom to digital entrepreneurship Светлост, Шабац 17.063,00
2020-1-RS01-KA105-065282 More about SDG-s Одред извиђача “10. Октобар”, Велика Плана 15.264,00
2020-1-RS01-KA105-065253 Opportunities ”Ириг мој град”, Ириг 14.280,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

 

Пројекат одабран за финансирање: стратешка партнерства у области младих (КА205) први конкурсни рок (фебруар 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065296 ACT AS PROFESSIONALS – Improvement of the youth work practice with young people with fewer opportunities Центар за позитиван развој деце и омладине, Београд

 

41.524,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекат на резервној листи за финансирање стратешка партнерства у области младих (КА205) први конкурсни рок (фебруар 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065174 rurCANS –  Leaping to Entrepreneurship EDUFONS – Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј

 

32.442,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

 

Пројекат одабран за финансирање: пројекат дијалога младих (КА347) први конкурсни рок (фебруар 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1 2020-1-RS01-KA347-065265 Село на дневном реду Центар за културу и образовање, Сонта 12.151,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.