Rezultati izbora projekata za finansiranje u oblasti mladih – prvi konkursni rok 11. februar 2020. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje – mobilnosti u oblasti mladih (KA105), strateška partnerstva u oblasti mladih (KA205) i projekte dijaloga mladih (KA347), prijavljenih u prvom konkursnom roku  (februar 2020).

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.


Projekti
odabrani za finansiranje: mobilnost u oblasti mladih (KA105) – prvi konkursni rok (februar 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA105-065185 Visual Storytelling Speaks Louder Than Words Kulturnacija,  Beograd 23.232,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065200 Activate Yourself Deluj lokalno, razmišljaj globalno, Veliki Crljeni 16.359,00
3. 2020-1-RS01-KA105-065290 Active youth for healthier future Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad 13.662,00
4. 2020-1-RS01-KA105-065178 LGBTI Youth Community Work and Activism Grupa  “Izađi”, Novi Sad 11.736,00
5. 2020-1-RS01-KA105-065189 Diversity champions Centar za razvojnu politiku i saradnju, Novi Pazar 24.387,00
6. 2020-1-RS01-KA105-065312 Impro Path Vega omladinski centar, Beograd 17.390,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje: mobilnost u oblasti mladih (KA105) – prvi konkursni rok (februar 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2020-1-RS01-KA105-065260 Cyber Youth Workers BALKANIDEA, Novi Sad 17.175,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065134 Zoom to digital entrepreneurship Svetlost, Šabac 17.063,00
2020-1-RS01-KA105-065282 More about SDG-s Odred izviđača “10. Oktobar”, Velika Plana 15.264,00
2020-1-RS01-KA105-065253 Opportunities ”Irig moj grad”, Irig 14.280,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

 

Projekat odabran za finansiranje: strateška partnerstva u oblasti mladih (KA205) prvi konkursni rok (februar 2020)

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065296 ACT AS PROFESSIONALS – Improvement of the youth work practice with young people with fewer opportunities Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd

 

41.524,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

Projekat na rezervnoj listi za finansiranje strateška partnerstva u oblasti mladih (KA205) prvi konkursni rok (februar 2020):

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA205-065174 rurCANS –  Leaping to Entrepreneurship EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej

 

32.442,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

 

Projekat odabran za finansiranje: projekat dijaloga mladih (KA347) prvi konkursni rok (februar 2020)

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1 2020-1-RS01-KA347-065265 Selo na dnevnom redu Centar za kulturu i obrazovanje, Sonta 12.151,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.