Erazmus povelja za visoko obrazovanje

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju na osnovu koje mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erazmus+ programa. Ona sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u Programu. Erazmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje.

Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja dužne su da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilnosti i saradnje, dok se visokoškolske ustanove iz partnerskih zemlja, među kojima je i Srbija, na principe Erazmus povelje obavezuju potpisivanjem inter-institucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz programske zemlje.

U skladu sa pripremnim merama za punopravno učešće Republike Srbije u Erazmus+ programu, akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Srbije u tekućem pozivu mogu da konkurišu za dodelu Erazmus povelje za visoko obrazovanje.

Na poziv se mogu prijaviti sve akreditovane samostalne visokoškolske ustanove iz Republike Srbije. Rok za prijavu je 22. mart 2018. godine do 12.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

O rezultatima konkursa podnosioci prijava će biti obavešteni do kraja septembra 2018. godine.

Tekst poziva, kao i informacije koje se tiču procesa podnošenja prijave, prijavnih formulara i kriterijuma za ocenjivanje prijava možete naći na stranici Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA).

Prezentaciju o Erazmus povelji za visoko obrazovanje možete da preuzmete ovde.

Za sve dodatne informacije i podršku možete kontaktirati Grupu sa visoko obrazovanje Fondacije Tempus putem adrese higher-education@tempus.ac.rs i telefona 011 33 42 430, opcija 4.