Erazmus+ radionicа za razradu budžeta projekta

Po jedna radionica za razradu budžeta projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju održaće se Novom Sadu 16.januara i Beogradu 19. januara 2015. godine. Radionice počinju u 10h i traju do 16h, sa pauzama za osveženje i ručak.