Еразмус+ програм – Резултати селекције пројеката мобилности у високом образовању

У оквиру програма Еразмус+, компоненте образовања, одобрени су бројни пројекти мобилности у високом образовању, чија ће реализација кренути од академске 2016/2017. године.

У првом позиву за пројекте мобилности у високом образовању, за академску 2016/2017. годину, Републици Србији је одобрено 138 пројеката за финансирање, што представља 58% од укупног броја одобрених пројеката међународне мобилности у високом образовању за Западни Балкан (236), чиме Република Србија заузима прво место. Високошколске институције из Републике Србије ће добити 41% од укупних средстава за Западни Балкан.

Овим пројектима је предвиђено да студенти и запослени на високошколским институцијама из Републике Србије проведу одређено време на високошколским институцијама у земљама чланицама ЕУ, Турској, Норвешкој, Лихтенштајну, Македонији и Исланду (као и обрнуто) студирајући, односно радећи и размењујући искуства.