Erazmus+ program – Rezultati selekcije projekata mobilnosti u visokom obrazovanju

U okviru programa Erazmus+, komponente obrazovanja, odobreni su brojni projekti mobilnosti u visokom obrazovanju, čija će realizacija krenuti od akademske 2016/2017. godine.

U prvom pozivu za projekte mobilnosti u visokom obrazovanju, za akademsku 2016/2017. godinu, Republici Srbiji je odobreno 138 projekata za finansiranje, što predstavlja 58% od ukupnog broja odobrenih projekata međunarodne mobilnosti u visokom obrazovanju za Zapadni Balkan (236), čime Republika Srbija zauzima prvo mesto. Visokoškolske institucije iz Republike Srbije će dobiti 41% od ukupnih sredstava za Zapadni Balkan.

Ovim projektima je predviđeno da studenti i zaposleni na visokoškolskim institucijama iz Republike Srbije provedu određeno vreme na visokoškolskim institucijama u zemljama članicama EU, Turskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu, Makedoniji i Islandu (kao i obrnuto) studirajući, odnosno radeći i razmenjujući iskustva.