Делови програма

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт).

Актери из Србије могу да учествују у одређеним компонентама програма Еразмус+, и то као подносиоци пројекта или као партнери. Више информација можете пронаћи у одељку Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији.

 

Кључне активности у оквиру програма Еразмус+ су:

 

  • Кључна активност 1 (КА1) – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key Аction 1 – Learning Mobility of Individuals)

Под окриљем КА1 актери из програмских земаља могу подносити предлоге пројеката за мобилност појединаца, који учесницима обезбеђују структурисано искуство учења, као и похађања радне праксе и тренинга. Циљ ове кључне активности јесте да се стекну и усаврше одређене вештине, повећа запошљивост и подигне културална освешћеност.

У оквиру КА1 пројекти се деле на оне који се баве мобилношћу младих (тј. оних који уче), а подразумевају омладинске размене и волонтерски пројекти, и оне који се баве мобилношћу омладинских радника (тј. оних који су у позицији да раде са младима и подучавају их).

Објавом Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину актери из Србије имају ограничену могућност учешћа у пројектима КА1 – Мобилност младих и омладинских радника, у својству подносилаца пројеката. Предлози ових пројеката се подносе Фондацији Темпус у једном конкурсном року, до 15. фебруара 2018. године. Поред тога, актери из Србије могу бити партнери на КА1 пројектима организацијама и институцијама из програмских земаља у оквиру програма Еразмус+, у сва три конкурсна рока током 2018. године.

У претходном конкурсном року, затвореном 2. фебруара 2017. године, актерима из Србије била је отворена могућност подношења пројектних пријава у оквиру КА1 Мобилност младих. Листа одобрених пројеката за 2017. годину је доступна на овом линку.

 

  • Кључна активност 2 (КА2) – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

У оквиру КА2 актери могу да аплицирају за финансијску подршку пројектима кроз које ће склапати партнерства са актерима из других земаља. Циљ ових партнерстава јесу размена и развој иновативне праксе у областима образовања, тренинга и рада са младима међу земљама учесницама. Од ових пројеката се очекује да позитивно утичу на актере који учествују у пројекту, на политике у оквиру којих се пројекти спроводе, као и на актере и појединце који су директно или индиректно укључени у предвиђене активности.

За актере из Србије, у оквиру КА2, отворене су две подакције:

У оквиру КА2 подакције Стратешка партнерства у области младих, актери из Србије у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, имају по први пут могућност подношења пројеката. Предлози пројеката се подносе Фондацији Темпус, а рок за подношење пројектних пријава је 26. април 2018. у подне. Поред тога, актери из Србије могу бити партнери на овим пројектима организацијама и институцијама из програмских земаља у оквиру програма Еразмус+, у сва три конкурсна рока током 2018. године.

Кроз КА2 подакцију Изградња капацитета у области младих, актери из Србије током 2018. могу бити подносиоци пројеката и у оквиру посебне програмске и буџетске линије под називом Омладински прозор за Западни Балкан. У склопу ових пројеката се, поред активности изградње капацитета, могу организовати омладинске размене, волонтерски пројекти и мобилност омладинских радника. Предлози ових пројеката се подносе Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (EACEA) а рок за подношење пројектних пријава је 8. март 2018. у подне.

 

  • Кључна активност 3 (КА3) – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key Аction 3 – Support for Policy Reform)

КА3 – Подршка реформама политика – покрива различите активности које за циљ имају подршку и допринос модернизацији образовних политика, као и оних које се односе на тренинг и на рад са младима.

Актери из Србије могу учествовати у пројектима Структурисани дијалог: састанци између младих и доносилаца одлука, под окриљем КА3, као партнери, док је директно подношење пројеката омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Последње модификовано: децембар 21, 2017Публикације: