Делови програма

Програм Еразмус+ има три кључне активности у области младих.

Актери из Србије од 2019. године имају могућност учешћа у свим компонентама програма Еразмус+, и то као подносиоци пројекта или као партнери. Више информација можете пронаћи у одељку Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији.

Кључне активности у оквиру програма Еразмус+ су:

 

  • КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1 (КА1) – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key Аction 1 – Learning Mobility of Individuals)

Под окриљем КА1 актери из програмских земаља могу подносити предлоге пројеката за мобилност појединаца, који учесницима обезбеђују структурисано искуство учења, као и похађања радне праксе и тренинга. Циљ ове кључне активности јесте да се стекну и усаврше одређене вештине, повећа запошљивост и подигне културална свест.

У оквиру КА1 пројекти се деле на оне који се баве мобилношћу младих (тј. оних који уче), а подразумевају омладинске размене и оне који се баве мобилношћу омладинских радника (тј. оних који раде са младима).

 

  • КЉУЧНА АКТИВНОСТ 2 (КА2) – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

У оквиру КА2 актери могу да аплицирају за финансијску подршку пројектима кроз које ће склапати партнерства са актерима из других земаља. Циљ ових партнерстава јесу размена и развој иновативне праксе у областима образовања, тренинга и рада са младима међу земљама учесницама. Од ових пројеката се очекује да позитивно утичу на актере који учествују у пројекту, на политике у оквиру којих се пројекти спроводе, као и на актере и појединце који су директно или индиректно укључени у предвиђене активности.

За актере из Србије, у оквиру КА2, отворене су две подакције:

    • Стратешка партнерства у области младих у којима су актери из Србије у улози подносиоца пројекта. Поред тога, актери из Србије могу бити и партнери на овим пројектима организацијама и институцијама из програмских земаља;
    • Изградња капацитета у области младих у којима актери из Србије могу бити подносиоци пројеката у оквиру програмске и буџетске линије намењене сарадњи програмских и ACPALA земаља (афричке, карипске и пацифичке, азијске и латиноамеричке земље), Актери из Србије могу бити и у улози партнера на пројекту. Такође, актери из Србије могу да буду само у улози партнера на пројекту у оквиру буџетске линије Омладински прозор за Западни Балкан.

 

  • КЉУЧНА АКТИВНОСТИ 3 (КА3) – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key Аction 3 – Support for Policy Reform)

КА3 – Подршка реформама политика – покрива различите активности које за циљ имају подршку и допринос модернизацији образовних и омладинских политика. Актери из Србије могу учествовати у Пројектима дијалога младих, под окриљем КА3, као подносиоци пријава пројеката и партнери. Пројекте је могуће поднети Фондацији Темпус, у сва три рока годишње. Средства за ову врсту пројеката су ограничена, те је препоручљиво да се о расположивим средствима информишете на интернет презентацији Еразмус+ Програма у Србији.

У оквиру КА3, Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија Европске комисије (EACEA) периодично расписује позиве за финансирање централизованих КА3 пројеката, на којима актери из Србије такође могу бити подносиоци предлога пројеката. Пројекте је могуће поднети овој агенцији.

 

Уколико ваша организација креће са међународним активностима у области младих, препоручујемо прво улогу партнера а након тога и улогу координатора међународног пројекта. Средства за ову врсту пројеката у Србији су ограничена, те је препоручљиво да се о расположивим средствима информишете на интернет презентацији Еразмус+ Програма у Србији.

Подсећамо да је регистрација организације обавезна за подношење пројекта у оквиру Еразмус+ програма.

Последње модификовано: November 8, 2019Публикације: