Делови програма

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт).

Актери из Србије од 2019. године имају могућност учешћа у свим компонентама програма Еразмус+, и то као подносиоци пројекта или као партнери. Више информација можете пронаћи у одељку Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији.

 

Кључне активности у оквиру програма Еразмус+ су:

  • КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1 (КА1) – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key Аction 1 – Learning Mobility of Individuals)

Под окриљем КА1 актери из програмских земаља могу подносити предлоге пројеката за мобилност појединаца, који учесницима обезбеђују структурисано искуство учења, као и похађања радне праксе и тренинга. Циљ ове кључне активности јесте да се стекну и усаврше одређене вештине, повећа запошљивост и подигне културална освешћеност.

У оквиру КА1 пројекти се деле на оне који се баве мобилношћу младих (тј. оних који уче), а подразумевају омладинске размене и оне који се баве мобилношћу омладинских радника (тј. оних који су у позицији да раде са младима и подучавају их).

Објавом Општег позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2019. годину, актери из Србије имау пуну могућност учешћа у пројектима КА1 – Мобилност младих и омладинских радника, у својству подносилаца пријава пројекта или партнера организацијама из других програмских земаља у сва три конкурсна рока.

 

  • КЉУЧНА АКТИВНОСТ 2 (КА2) – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

У оквиру КА2 актери могу да аплицирају за финансијску подршку пројектима кроз које ће склапати партнерства са актерима из других земаља. Циљ ових партнерстава јесу размена и развој иновативне праксе у областима образовања, тренинга и рада са младима међу земљама учесницама. Од ових пројеката се очекује да позитивно утичу на актере који учествују у пројекту, на политике у оквиру којих се пројекти спроводе, као и на актере и појединце који су директно или индиректно укључени у предвиђене активности.

За актере из Србије, у оквиру КА2, отворене су две подакције:

    • Стратешка партнерства у области младих у којима су актери из Србије у улози подносиоца пројекта и партнера на пројекту у сва три рока током 2019. године;
    • Изградња капацитета у области младих у оквиру програмске и буџетске линије намењене програмским земљама (Тзв. АЦПАЛА земље), у улози подносилаца или партнера на пројекту. Такође, актери из Србије могу  да буду само у улози партнера на пројекту у оквиру буџетске линије Омладински прозор за Западни Балкан.

У оквиру КА2 подакције Стратешка партнерства у области младих, актери из Србије предлоге пројеката подносе Фондацији Темпус, у три рока 2019. године. Поред тога, актери из Србије могу бити партнери на овим пројектима организацијама и институцијама из програмских земаља у оквиру програма Еразмус+, у сва три конкурсна рока.

Кроз КА2 подакцију Изградња капацитета у области младих, актери из Србије од 2019. могу бити подносиоци пројеката искључиво у оквиру програмске и буџетске линије намењене програмским земљама, док у осталим програмским и буџетским линијама, укључујући Омладински прозор за Западни Балкан, могу бити партнери другим организацијама са Западног Балкана. У склопу ових пројеката се, поред активности изградње капацитета, могу организовати омладинске размене, волонтерски пројекти и мобилност омладинских радника. Предлози ових пројеката се подносе Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (EACEA) u jednom roku 2019. godine.

 

  • КЉУЧНА АКТИВНОСТИ 3 (КА3) – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key Аction 3 – Support for Policy Reform)

КА3 – Подршка реформама политика – покрива различите активности које за циљ имају подршку и допринос модернизацији образовних политика, као и оних које се односе на тренинг и на рад са младима.

Актери из Србије могу учествовати у Пројектима дијалога младих, под окриљем КА3, као подносиоци пријава пројеката и партнери. Пројекте је могуће поднети Фондацији Темпус, у сва три рока годишње. Средства за ову врсту пројеката су ограничена.

У оквиру КА3, Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија Европске комисије (EACEA) периодично расписује позиве за финансирање централизованих КА3 пројеката, на којима актери из Србије такође могу бити подносиоци предлога пројеката. Пројекте је могуће поднети овој агенцији.

Подсећамо да је регистрација PIC броја обавезна за подношење пројекта у оквиру Еразмус+ програма.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: