Delovi programa

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport).

Akteri iz Srbije od 2019. godine imaju mogućnost učešća u svim komponentama programa Erazmus+, i to kao podnosioci projekta ili kao partneri. Više informacija možete pronaći u odeljku Učešće Srbije u Erazmus+: Mladi u akciji.

 

Ključne aktivnosti u okviru programa Erazmus+ su:

  • KLJUČNA AKTIVNOST 1 (KA1) – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals)

Pod okriljem KA1 akteri iz programskih zemalja mogu podnositi predloge projekata za mobilnost pojedinaca, koji učesnicima obezbeđuju strukturisano iskustvo učenja, kao i pohađanja radne prakse i treninga. Cilj ove ključne aktivnosti jeste da se steknu i usavrše određene veštine, poveća zapošljivost i podigne kulturalna osvešćenost.

U okviru KA1 projekti se dele na one koji se bave mobilnošću mladih (tj. onih koji uče), a podrazumevaju omladinske razmene i one koji se bave mobilnošću omladinskih radnika (tj. onih koji su u poziciji da rade sa mladima i podučavaju ih).

Objavom Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije imau punu mogućnost učešća u projektima KA1 – Mobilnost mladih i omladinskih radnika, u svojstvu podnosilaca prijava projekta ili partnera organizacijama iz drugih programskih zemalja u sva tri konkursna roka.

 

  • KLJUČNA AKTIVNOST 2 (KA2) – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

U okviru KA2 akteri mogu da apliciraju za finansijsku podršku projektima kroz koje će sklapati partnerstva sa akterima iz drugih zemalja. Cilj ovih partnerstava jesu razmena i razvoj inovativne prakse u oblastima obrazovanja, treninga i rada sa mladima među zemljama učesnicama. Od ovih projekata se očekuje da pozitivno utiču na aktere koji učestvuju u projektu, na politike u okviru kojih se projekti sprovode, kao i na aktere i pojedince koji su direktno ili indirektno uključeni u predviđene aktivnosti.

Za aktere iz Srbije, u okviru KA2, otvorene su dve podakcije:

    • Strateška partnerstva u oblasti mladih u kojima su akteri iz Srbije u ulozi podnosioca projekta i partnera na projektu u sva tri roka tokom 2019. godine;
    • Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih u okviru programske i budžetske linije namenjene programskim zemljama (Tzv. ACPALA zemlje), u ulozi podnosilaca ili partnera na projektu. Takođe, akteri iz Srbije mogu  da budu samo u ulozi partnera na projektu u okviru budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan.

U okviru KA2 podakcije Strateška partnerstva u oblasti mladih, akteri iz Srbije predloge projekata podnose Fondaciji Tempus, u tri roka 2019. godine. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovim projektima organizacijama i institucijama iz programskih zemalja u okviru programa Erazmus+, u sva tri konkursna roka.

Kroz KA2 podakciju Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, akteri iz Srbije od 2019. mogu biti podnosioci projekata isključivo u okviru programske i budžetske linije namenjene programskim zemljama, dok u ostalim programskim i budžetskim linijama, uključujući Omladinski prozor za Zapadni Balkan, mogu biti partneri drugim organizacijama sa Zapadnog Balkana. U sklopu ovih projekata se, pored aktivnosti izgradnje kapaciteta, mogu organizovati omladinske razmene, volonterski projekti i mobilnost omladinskih radnika. Predlozi ovih projekata se podnose Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) u jednom roku 2019. godine.

 

  • KLJUČNA AKTIVNOSTI 3 (KA3) – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key Action 3 – Support for Policy Reform)

KA3 – Podrška reformama politika – pokriva različite aktivnosti koje za cilj imaju podršku i doprinos modernizaciji obrazovnih politika, kao i onih koje se odnose na trening i na rad sa mladima.

Akteri iz Srbije mogu učestvovati u Projektima dijaloga mladih, pod okriljem KA3, kao podnosioci prijava projekata i partneri. Projekte je moguće podneti Fondaciji Tempus, u sva tri roka godišnje. Sredstva za ovu vrstu projekata su ograničena.

U okviru KA3, Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija Evropske komisije (EACEA) periodično raspisuje pozive za finansiranje centralizovanih KA3 projekata, na kojima akteri iz Srbije takođe mogu biti podnosioci predloga projekata. Projekte je moguće podneti ovoj agenciji.

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za podnošenje projekta u okviru Erazmus+ programa.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: