Еразмус акредитација у области младих

Еразмус акредитације за нову генерацију ЕУ програма у области младих 2021 – 2027

Еразмус акредитације представљају алат за организације које желе да усмере своје активности ка прекограничној размени и сарадњи, а дизајниране су за организације које, на редовној основи, желе да спроводе активности мобилности зарад учења.

Сврха акредитације је да:

  • омогући јачање личног и професионалног развоја младих употребом активности мобилности и метода неформалног и информалног учења;
  • подржи оснаживање младих, њихово активног учешће у друштву;
  • подржи развој квалитета омладинског рада на свим нивоима, а кроз изградњу капацитета организација активних у области младих и подршку професионалном развоју омладинских радника;
  • промовише инклузију, различитост, интеркултурални дијалог и вредности солидарности, једнаких прилика и људских права међу младима у Европи.

Додела Еразмус акредитације потврђује да организација апликант поседује одговарајуће и ефективне процесе и мере како би спроводила активности мобилности зарад учења у складу са стандардима највишег нивоа квалитета омладинских пројеката, а зарад опште користи у области младих.

Организације могу да поднесу захтев у било ком тренутку до 31. децембра 2021. године. Акредитација је предуслов за учешће организација у делу новог Еразмус програма у области младих за пројекте где се средства додељују на основу поменуте акредитације а путем подношења пријава у оквиру посебног конкурса.

Важне напомене:

  • Очекује се да могућности финансирања акредитованих организација буду ограничене, као и да неће све пријаве акредитованих организација бити финансиране;
  • Акредитација неће бити предуслов за учешће у новом Еразмус програму у области младих у редовним конкурсним роковима;

Више информација о стандардима квалитета можете пронаћи на линку овде.

Позив за акредитације за нову генерацију ЕУ програма у области младих 2021 – 2027 можете пронаћи на нашем сајту на линку овде.

Последње модификовано: July 28, 2020Публикације: