Кључна активност 1

КА1 је најобимнија кључна активност у оквиру Програма Еразмус+: 63% од укупног буџета Програма намењено је финансирању пројеката који подстичу мобилност и стицање вештина.

Организације и институције из Србије могу учествовати у пројектима под окриљем КА1 само као партнери организација/институција из програмских земаља, док је директно аплицирање омогућено искључиво организацијама из програмских земаља. Учешће институција и организација из Србије у својству партнера је могуће у оквиру подакција Пројекти за мобилност младих и омладинских радника и ЕВС пројекти великих размера.

Под окриљем КА1, актери из програмских земаља могу аплицирати за пројекте који учесницима обезбеђују структурисано искуство учења, похађања радне праксе и тренинга, са циљем стицања и усавршавања одређених вештина, повећања запошљивости и подизања културалне освешћености. Пројектне активности могу имати форму омладинске размене, волонтерског сервиса, тренинга, умрежавања и др; сваки пројекат у оквиру КА1 може обухватити једну или више ових активности.

 

Пројекти за мобилност младих и омладинских радника

У оквиру КА1 и Пројеката за мобилност младих и омладинских радника, актери из Србије могу учествовати само као партнери организација/институција из програмских земаља, док је директно аплицирање омогућено искључиво организацијама из програмских земаља. Међутим, треба имати у виду да за активности овог типа актери из Србије могу и сами аплицирати, али у оквиру КА2 и подакције Изградња капацитета у области рада са младима .

МОБИЛНОСТ подразумева образовну, културалну и туристичку покретљивост, као и међународну сарадњу и размену. Мобилност обезбеђује отвореност у комуникацији са другим друштвима и културама, што укључује упознавање са међусобним различитостима, те њихово толерисање и поштовање. Поред социјалног учења кроз интеркултурални приступ, мобилност омогућава и размену идеја и обогаћивање искустава.

У оквиру КА1, пројекти се деле на оне који се баве мобилношћу младих (тј. оних који уче) и оне који се баве мобилношћу омладинских радника (тј. оних који су у позицији да раде са младима и подучавају их).

МОБИЛНОСТ МЛАДИХ – покретљивост младих, са циљем достизања личних развојних циљева, аутономије, те зарад волонтирања, учења, похађања експертских тренинга, повећања запошљивости и др.

А) Омладинске размене – омогућавају младима од 13-30 година, из различитих земаља, да се сусретну и живе заједно 5 до 21 дан (изузимајући време путовања до и од одредишта). Током трајања размене, учесници пролазе програм (микс радионица, искуствених вежби, дебата, симулација, активности на отвореном простору и др), који су заједнички припремили пре почетка саме размене. Подршку младима пружају омладински лидери.

Кроз размену, млади развијају своје компетенце; баве се темама које су од општег друштвеног значаја; откривају нове културе, навике и животне стилове – углавном кроз вршњачко учење; раде на оснаживању вредности као што су: солидарност, демократија, пријатељство… Процес учења током омладинских размена има сва методолошка обележја неформалног образовања.

У свакој омладинској размени учествују млади из две или више земаља; при том, ако се пројекат реализује у сарадњи са неком од партнерских земаља, он мора укључивати барем једну програмску и једну партнерску земљу.

Активности које се не могу организовати под форматом омладинских размена су: академска студијска путовања, размене које за циљ имају стварање финансијске добити, туристичка путовања, фестивали, уметничке турнеје.

Б) Европски волонтерски сервис (ЕВС) – омогућава младима од 17-30 година да током 2 до 12 месеци искажу своју посвећеност, кроз целодневно, неплаћено волонтирање у страној земљи, у или изван ЕУ. Млади добијају прилику да се укључе у свакодневни живот организација које их прихватају као волонтере, бавећи се темама попут: омладинске политике, личног и друштвено-образовног развоја, грађанског активизма, социјалне заштите, инклузије, бриге о животној средини, неформално-образовних програма, информационих и комуникационих технологија и медијске писмености, културе и креативности, сарадње итд. Млади са мање могућности могу да добију додатну подршку како би се омогућило њихово учешће и њима је такође дозвољено да иду на ЕВС у краћем временском трајању (од 2 недеље до два месеца) и да учествују у грпном ЕВС која обухвата барем 10 младих особа са смањеним могућностима.

ЕВС пројекат може да укључи између 1 и 30 волонтера, који свој волонтерски сервис могу да обављају индивидуално или у групи.

Организације које учествују у пројекту треба да обезбеде: средства за смештај, исхрану и транспорт волонтера на локалу; задатке и активности за волонтера/е, у складу са принципима и стандардима Европског волонтерског сервиса; подршку волонтеру/има у вези са датим задужењима, учењем језика, као и све друге видове личне и административне подршке током трајања сервиса.

Учешће у ЕВС пројекту за волонтера/е је бесплатно, изузев могућег сношења дела трошкова превоза (уколико Програмом Еразмус+ није предвиђено да они буду у потпуности покривени), те додатних трошкова који нису непосредно повезани са самим пројектом.

Током трајања сервиса, за волонтере је обезбеђен циклус тренинга и евалуативних састанака, који укључује: тренинг на почетку сервиса – по доласку (eng. On-ArrivalTraining) и – за пројекте дуже од 6 месеци – евалуациони састанак на половини сервиса (eng. Mid-TermEvaluation).

Активности које се не могу организовати под форматом ЕВС су: повремено, неструктурисано, полудневно волонтирање; пракса у фирмама; студирање или стручно усавршавање у иностранству.

МОБИЛНОСТ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА – покретљивост омладинских радника, са циљем унапређења постојећих и стицања нових компетенци (знања, вештина и ставова), зарад професионалног усавршавања у области рада са младима, личног развоја и јачању капацитета организација и институција из којих долазе омладински радници.

Тренинзи и умрежавање омладинских радника – омогућавају професионално усавршавање омладинских радника, кроз имплементацију активности попут: међународних семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета…, као и праксе тј. праћења рада организације из иностранства, која је активна на пољу рада са младима. Све ове активности су организоване од стране организација учесница на пројекту.

Ови пројекти могу трајати од 2 дана до 2 месеца (изузимајући време путовања до и од одредишта). Узрасних ограничења за учеснике на овим пројектима нема.

Детаљније информације о сваком од наведених типова пројеката за мобилност младих и омладинских радника, могу се наћи у актуелном програмском Водичу.

 

КА1 – ЕВС пројекти великих размера

За разлику од стандардних, ЕВС пројекти великих размера морају укључити барем 30 волонтера истовремено. У овим пројектима могу учествовати млади од 17-30 година, а сам сервис може трајати између 14 дана и 2 месеца (изузимајући време путовања до и од одредишта). Пројекат мора бити организован у некој од програмских земаља, а учесници могу бити и из програмских (изузев земље у којој се пројекат реализује) и партнерских земаља. За време трајања Програма Еразмус+, могуће је као волонтер учествовати у само једном ЕВС пројекту великих размера.

Поред тога, ови пројекти могу подразумевати и организовање пратећих активности, попут конференција, семинара, састанака и радионица, са циљем промовисања вредности волонтаризма (и посебно Европског волонтерског сервиса).

Детаљније информације о ЕВС пројектима великих размера, могу се наћи у програмском Водичу.

 

Последње модификовано: август 22, 2016Публикације: