КА1 – ЕВС пројекти великих размера

За разлику од стандардних, ЕВС пројекти великих размера морају укључити барем 30 волонтера истовремено. У овим пројектима могу учествовати млади од 17-30 година, а сам сервис може трајати између 14 дана и 2 месеца(изузимајући време путовања до и од одредишта). Пројекат мора бити организован у некој од програмских земаља, а учесници могу бити и из програмских (изузев земље у којој се пројекат реализује) и партнерских земаља. За време трајања Програма Еразмус+, могуће је као волонтер учествовати у само једном ЕВС пројекту великих размера.

 

Поред тога, ови пројекти могу подразумевати и организовање пратећих активности, попут конференција, семинара, састанака и радионица, са циљем промовисања вредности волонтаризма (и посебно Европског волонтерског сервиса).

 

Детаљније информације о ЕВС пројектима великих размера, могу се наћи у програмском Водичу, на странама 86-92.

Последње модификовано: фебруар 18, 2015Публикације: