КА1 – Пројекти за мобилност младих и омладинских радника

У оквиру КА1 и Пројеката за мобилност младих и омладинских радника, актери из Србије могу учествовати само као партнери организација/институција из програмских земаља, док је директно аплицирање омогућено искључиво организацијама из програмских земаља. Међутим, треба имати у виду да за активности овог типа актери из Србије могу и сами аплицирати, али у оквиру КА2 и подакције Изградња капацитета у области рада са младима (овде иде линк ка тој страници тј. делу текста!).

 

МОБИЛНОСТ подразумева образовну, културалну и туристичку покретљивост, као и међународну сарадњу и размену. Мобилност обезбеђује отвореност у комуникацији са другим друштвима и културама, што укључује упознавање са међусобним различитостима, те њихово толерисање и поштовање. Поред социјалног учења кроз интеркултурални приступ, мобилност омогућава и размену идеја и обогаћивање искустава.

У оквиру КА1, пројекти се деле на оне који се баве мобилношћу младих (тј. оних који уче) и оне који се баве мобилношћу омладинских радника (тј. оних који су у позицији да раде са младима и подучавају их).

 

МОБИЛНОСТ МЛАДИХ – покретљивост младих, са циљем достизања личних развојних циљева, аутономије, те зарад волонтирања, учења, похађања експертских тренинга, повећања запошљивости и др.

 

А) Омладинске размене – омогућавају младима од 13-30 година, из различитих земаља, да се сусретну и живе заједно 5 до 21 дан(изузимајући време путовања до и од одредишта). Током трајања размене, учесници пролазе програм (микс радионица, искуствених вежби, дебата, симулација, активности на отвореном простору и др), који су заједнички припремили пре почетка саме размене.

Кроз размену, млади развијају своје компетенце; баве се темама које су од општег друштвеног значаја; откривају нове културе, навике и животне стилове – углавном кроз вршњачко учење; раде на оснаживању вредности као што су: солидарност, демократија, пријатељство… Процес учења током омладинских размена има сва методолошка обележја неформалног образовања.

У свакој омладинској размени учествују млади из две или више земаља; при том, ако се пројекат реализује у сарадњи са неком од партнерских земаља, он мора укључивати барем једну програмску и једну партнерску земљу.

Активности које се не могу организовати под форматом омладинских размена су: академска студијска путовања, размене које за циљ имају стварање финансијске добити, туристичка путовања, фестивали, уметничке турнеје.

 

Б) Европски волонтерски сервис (ЕВС) – омогућава младима од 17-30 година да током 2 до 12 месеци искажу своју посвећеност, кроз целодневно, неплаћено волонтирање у страној земљи, у или изван ЕУ. Млади добијају прилику да се укључе у свакодневни живот организација које их прихватају као волонтере, бавећи се темама попут: омладинске политике, личног и друштвено-образовног развоја, грађанског активизма, социјалне заштите, инклузије, бриге о животној средини, неформално-образовних програма, информационих и комуникационих технологија и медијске писмености, културе и креативности, сарадње итд.

ЕВС пројекат може да укључи између 1 и 30 волонтера, који свој волонтерски сервис могу да обављају индивидуално или у групи.

Организације које учествују у пројекту треба да обезбеде: средства за смештај, исхрану и транспорт волонтера на локалу; задатке и активности за волонтера/е, у складу са принципима и стандардима Европског волонтерског сервиса; подршку волонтеру/има у вези са датим задужењима, учењем језика, као и све друге видове личне и административне подршке током трајања сервиса.

Учешће у ЕВС пројекту за волонтера/е је бесплатно, изузев могућег сношења дела трошкова превоза (уколико Програмом Еразмус+ није предвиђено да они буду у потпуности покривени), те додатних трошкова који нису непосредно повезани са самим пројектом.

Током трајања сервиса, за волонтере је обезбеђен циклус тренинга и евалуативних састанака, који укључује: тренинг на почетку сервиса – по доласку (eng. On-ArrivalTraining) и – за пројекте дуже од 6 месеци – евалуациони састанак на половини сервиса (eng. Mid-TermEvaluation).

Активности које се не могу организовати под форматом ЕВС су: повремено, неструктурисано, полудневно волонтирање; пракса у фирмама; студирање или стручно усавршавање у иностранству.

 

МОБИЛНОСТ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИКА – покретљивост омладинских радника, са циљем унапређења постојећих и стицања нових компетенци (знања, вештина и ставова), зарад професионалног усавршавања у области рада са младима, али и личног развоја.

 

Тренинзи и умрежавање омладинских радника – омогућавају професионално усавршавање омладинских радника, кроз имплементацију активности попут: међународних семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и сарадње, студијских посета…, као и праксе тј. праћења рада организације из иностранства, која је активна на пољу рада са младима. Све ове активности су организоване од стране организација учесница на пројекту.

Ови пројекти могу трајати од 2 дана до 2 месеца (изузимајући време путовања до и од одредишта). Узрасних ограничења за учеснике на овим пројектима нема.

 

Детаљније информације о сваком од наведених типова пројеката за мобилност младих и омладинских радника, могу се наћи у актуелном програмском Водичу, на странама 73-85.

Последње модификовано: фебруар 18, 2015Публикације: