Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција и организација у области образовања, тренинга и рада са младима у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организацијеи институцијe активне у области образовања, обука и рада са младима, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима, могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава, и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, тренинг, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Програм Еразмус+, кроз КА2, омогућава велику флексибилност активности које се могу спровести у оквиру пројеката ове врсте, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката.

Пројекти ове врсте су начелно намењени склапању партнерстава између организација и институција из програмских земаља, али у њима (не као подносиоци пријаве, већ само као партнери) могу учествовати и институције и организације из партнерских земаља, уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

У пројектима морају учествовати најмање 3 организације/институције из 3 различите програмске земље (не постоји ограничење у погледу максималног броја партнерских организација).

Пројекти стратешких партнерстава у области рада са младима могу трајати између 6 и 36 месеци.

Пројектне активности могу подразумевати:

  • развој, тестирање и примена иновативних пракси у раду са младима;
  • препознавање вештина и компетенци;
  • активности подучавања, тренинга и учења младих, омладинских радника и др;
  • транснационалне омладинске иницијативе – партнерске активности реализоване заједнички, од стране група младих, попут:

–      оснивања друштвених предузећа, мрежа, удружења, клубова, ОЦД…

–      развијање и реализација тренинга из домена предузетништва (посебно социјалног предузетништва) и употребе информационих технологија;

–      информисање, разумевање медија, активности које сензибилишу јавност за одређену тему (дебате, конференције, иницијативе у вези са ЕУ темама…);

–      активности за добробит локалне заједнице (попут пројеката подршке маргинализованим групама);

–      уметничке иницијативе из домена културе (позоришне представе, концетри, дискусије на форумима и др).

 

Детаљније информације о Стратешким партнерствима, могу се наћи у програмском Водичу, на странама 106-122.

 

Последње модификовано: фебруар 18, 2015Публикације: