КА3 – Структурисани дијалог: сусрети између младих и доносилаца одлука

Ова подакција промовише активно учешће младих у демократском животу и подстиче дебату између младих и твораца политика од значаја за младе, о темама и приоритетима релевантним за област рада са младима.

Пројекти у оквиру ове подакције могу имати форму састанака, конференција, консултативних процеса и догађаја који промовишу активно учешће младих у демократском животу Европе, као и њихову интеракцију са доносиоцима одлука. Сваки пројекат може обухватити једну или више активности:

  • национални састанци и транснационални/међународни семинари, који ће отворити простор за информисање, дебату и активно учешће младих – у дијалогу са доносиоцима одлука – о питањима која су од значаја за Структурисани дијалог или Омладинску стратегију ЕУ;
  • национални састанци и транснационални семинари, као претходница званичним омладинским конференцијама организованим сваког семестра од стране земље чланице ЕУ, која у том тренутку председава ЕУ;
  • догађаји који промовишу дебате и информисање о омладинским политикама, а који су повезани са активностима организованим у оквиру Европске недеље младих;
  • консултативни процеси, са циљем освешћивања потреба младих по питањима од значаја за учешће у демократском животу (он-лајн консултације, испитивања јавног мњења, итд);
  • састанци и семинари, информативни догађаји или дебате између младих и доносилаца одлука/експерата на пољу рада са младима, у вези са учешћем младих у демократском животу;
  • догађаји који симулирају функционисање демократских институција и улога доносилаца одлука у оквиру ових институција.

Као резултат оваквих пројеката, требало би да млади обезбеде да се њихов глас чује (кроз формулисање ставова, предлога и препорука) у вези са тим како би омладинске политике требало да буду уобличене и имплементиране у Европи.

Сваки пројекат структурисаног дијалога треба да се састоји из три фазе:

  • планирање и припрема;
  • реализација планираних активности;
  • евалуација (укључујући и разматрања о могућим даљим корацима).

Млади учесници на пројекту морају бити активно укључени у сваку од фаза паројекта.

Пројекти ове врсте могу трајати између 3 и 24 месеца. Морају укључити најмање 30 учесника, узраста 13-30 година, док за укључене доносиоце одлука не постоје узрасна ограничења. Пројектом морају бити обухваћене најмање две земље, од којих барем једна мора бити програмска.

 

Детаљније информације о сваком од наведених типова пројеката за мобилност младих и омладинских радника, може се наћи у програмском Водичу, на странама 182-187.

Последње модификовано: фебруар 18, 2015Публикације: