Ко спроводи Програм?

За спровођење Програма Еразмус+ надлежне су:
Европска комисија
Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA)
Националне агенције у програмским земљама
Националне Еразмус+ канцеларије у партнерским земљама.
• САЛТО ресурсни центри

Детаљније објашњење улоге сваког од поменутих актера може се наћи у програмском Водичу на странама 18-22.

Последње модификовано: фебруар 18, 2015Публикације: