Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији

Актери који имају право да учествују у свим деловима програма Еразмус+ припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније; Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља. Партнерске земље су првенствено оне које се налазе у суседству Европске уније, међу њима и Србија, али и све остале земље света.

2016. године започете су припремне мере за пуноправно учешће Републике Србије у програму Еразмус+. Србија ће још неко време имати статус партнерске земље, али већ од конкурсног рока у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину, расписаног  у децембру 2016. године, који je затворен 2. фебруара 2017. године, актерима из Србије отворена је могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих у својству подносилаца пројеката. Предлози ових пројеката су се подносили Фондацији Темпус.

Објављен је Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину у оквиру којег актери из Србије имају могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника, као и КА2 Стратешка партнерства у области младих.

Програм Еразмус+ има три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Актери из Србије могу да учествују у одређеним врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

У наставку су сумиране могућности за учешће актера из Србије када је реч о деловима програма који се односе на рад са младима:

КА1 – Мобилност младих и омладинских радника (омладинске размене, волонтерски пројекти и мобилност омладинских радника)

Актери из Србије по први пут су имали, у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, ограничену могућност учешћа у пројектима КА1 – Мобилност младих (омладинске размене и Европски волонтерски сервис), у својству подносилаца пројеката. Предлози пројеката су се подносили Фондацији Темпус. Поред тога, актери из Србије могу бити и партнери на овим врстама пројеката. Објављен је Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину у оквиру којег актери из Србије имају могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника (омладинске размене, волонтерски пројекти и мобилност омладинских радника). Предлози пројеката се подносе Фондацији Темпус, а рок за подношење пројектних пријава је 15. фебруар 2018. у подне.

КА2 – Стратешка партнерства у области младих

У оквиру КА2 подакције Стратешка партнерства у области младих, актери из Србије у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, имају по први пут могућност подношења пројеката. Предлози пројеката се подносе Фондацији Темпус, а рок за подношење пројектних пријава је 26. април 2018. у подне. Поред тога, актери из Србије могу бити партнери на овим пројектима организацијама и институцијама из програмских земаља у оквиру програма Еразмус+, у сва три конкурсна рока током 2018. године, али под условом да доносе конзорцијуму пројекта тзв. додатну вредност.

КА2 – Изградња капацитета у области младих

У оквиру Кључне активности 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих, постоји посебна програмска и буџетска линија, која је намењена искључиво подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан. У оквиру тe буџетске линије, актери из Србије могу да, као подносиоци, директно подносе предлоге пројеката, а могу бити и партнери другим учесницима са Западног Балкана.

Разликујемо два модалитета учешћа актера из Србије у оквиру ове подакције:

    • пуноправно учешће (као подносиоци пројекта) – у склопу посебне програмске и буџетске линије под називом Омладински прозор за Западни Балкан;
    • учешће у својству партнера, при чему предлог пројекта подноси други актер из неке од програмских земаља обухваћених пројектом.

         Предлози ових пројеката се подносе Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (EACEA), а рок за подношење пројектних пријава је 8. март 2018. у подне.

КА3 – Структурисани дијалог: састанци младих и доносилаца одлука

Актери из Србије могу учествовати као партнери, док је директно подношење пројеката омогућено искључиво актерима из програмских земаља.

Последње модификовано: децембар 21, 2017Публикације: