Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији

Република Србија од 2019. године има статус програмске земље у оквиру програма Еразмус+, што актерима из Србије омогућава пуноправно учешће у свим деловима програма и врстама пројеката, укључујући и део програма у области младих. Могућности за актере из Србије дефинисане су Општим позивом за подношење пријава Еразмус+ пројеката за 2020. годину и Еразмус+ програмским водичем. Осим Србије у Еразмус+ програмске земље спадају све земље Европске уније, затим Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска.

Поједини делови програма отворени су за учеснике из тзв. партнерских земаља, што су првенствено земље које се налазе у суседству Европске уније, али и све остале земље света.

Припремне мере за пуноправно учешће Републике Србије у програму Еразмус+ започете су 2016. године и у оквиру њих су спроведена два Национална позива за подношење предлога Еразмус+ пројеката (за 2017. и 2018. годину). Предлози ових пројеката су се подносили Фондацији Темпус. У оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину, актери из Србије имали су могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих, а у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника, као и КА2 Стратешка партнерства у области младих.

У наставку је листа могућности за учешће актера из Србије када је реч о деловима програма који се односе на рад са младима:

КА1 – Мобилност младих и омладинских радника (омладинске размене и мобилност омладинских радника

КА2 – Стратешка партнерства у области младих

КА2 – Изградња капацитета у области младих

КА3 – Пројекти дијалога младих

Подсећамо да је регистрација организација обавезна за подношење пројеката у оквиру Еразмус+ програма.

Средства за пројекте су ограничена, те је препоручљиво да се о расположивим средствима информишете на интернет презентацији Еразмус+ Програма у Србији.

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: