Учешће Србије у Еразмус+: Млади у акцији

Република Србија од 2019. године има статус програмске земље у оквиру програма Еразмус+, што актерима из Србије омогућава пуноправно учешће у свим деловима програма и врстама пројеката, укључујући и део програма у области младих. Могућности за актере из Србије дефинисане су Општим позивом за подношење пријава Еразмус+ пројеката за 2019. годину и Еразмус+ програмским водичем. Осим Србије у Еразмус+ програмске земље спадају све земље Европске уније, затим Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска.

Поједини делови програма отворени су за учеснике из тзв. партнерских земаља, што су првенствено земље које се налазе у суседству Европске уније, али и све остале земље света.

Припремне мере за пуноправно учешће Републике Србије у програму Еразмус+ започете су 2016. године и у оквиру њих су спроведена два Национална позива за подношење предлога Еразмус+ пројеката (за 2017. и 2018. годину). Предлози ових пројеката су се подносили Фондацији Темпус. У оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2017. годину, актери из Србије имали су могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих, а у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника, као и КА2 Стратешка партнерства у области младих.

 

Програм Еразмус+ има три кључне акције и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Актери из Србије могу да учествују у одређеним врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

У наставку су сумиране могућности за учешће актера из Србије када је реч о деловима програма који се односе на рад са младима:

КА1 – Мобилност младих и омладинских радника (омладинске размене и мобилност омладинских радника)

Актери из Србије су по први пут имали, у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, ограничену могућност учешћа у пројектима КА1 – Мобилност младих (омладинске размене и Европски волонтерски сервис), у својству подносилаца пројеката, а у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих и омладинских радника. Листа одобрених пројеката налази се на овом линку.

Од 2019. године актери из Србије могу бити подносиоци пријава пројеката КА1 Мобилност младих (омладинске размене) и омладинских радника. Пријаве пројеката се подносе Фондацији Темпус, у три рока за подношење пројеката. Поред тога, актери из Србије могу бити партнери на овим врстама пројеката актерима из програмских земаља, у сва три конкурсна рока.

 

КА2 – Стратешка партнерства у области младих

У оквиру КА2 подакције Стратешка партнерства у области младих, актери из Србије су у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, по први пут имали могћност подношења ове врсте пројеката. Листа одобрених пројеката налази се на овом линку.

Од 2019. године актери из Србије могу бити подносиоци пријава пројеката КА2 – Стратешка партнерства у области младих. Пројектне пријаве се подносе Фондацији Темпус, у три рока за подношење пријава. Поред тога, актери из Србије могу бити партнери на овим пројектима организацијама и институцијама из програмских земаља у оквиру програма Еразмус+, у сва три конкурсна рока.

 

КА2 – Изградња капацитета у области младих

У оквиру Кључне акције 2 програма Еразмус+ и подакције Изградња капацитета у области младих, актери из Србије су од 2015. до 2018. године учествовали као подносиоци пројеката у оквиру посебне програмске и буџетске линије, намењенe искључиво подстицању и унапређењу сарадње са актерима из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан. Листа одобрених пројеката налази се на овом линку.

Објавом Еразмус+ програмског водича за 2019. годину, актери из Србије моћи ће да буду подносиоци пројеката искључиво у оквиру програмске и буџетске линије намењене програмским земљама, док у оквиру програмске и буџетске линије Омладински прозор за Западни Балкан, могу бити партнери на пројектима другим учесницима са Западног Балкана.

Актери из Србије своје пројектне предлоге подносе Извршној агенцији за програме у области образовања, културе и медија (EACEA), у једном року током 2019. године.

 

КА3 – Пројекти дијалога младих

Актери из Србије су закључно са 2018. годином у овој акцији могли учествовати искључиво као партнери на пројектима актерима из програмских земаља. О оквиру општег позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2019. годину и Еразмус+ програмског водича за 2019. годину актери из Србије могу бити подносиоци пријава пројеката КА3 – Пројекти дијалога младих. Пријаве пројеката се подносе Фондацији Темпус, а рокови за подношење се могу пронаћи у Еразмус+ програмском водичу. Поред тога, актери из Србије могу бити партнери на овим пројектима организацијама и институцијама из програмских земаља у оквиру програма Еразмус+, у сва три конкурсна рока.

Подсећамо да је регистрација PIC броја обавезна за подношење пројеката у оквиру Еразмус+ програма.

Последње модификовано: октобар 31, 2018Публикације: