Učešće Srbije u Erazmus+: Mladi u akciji

Republika Srbija od 2019. godine ima status programske zemlje u okviru programa Erazmus+, što akterima iz Srbije omogućava punopravno učešće u svim delovima programa i vrstama projekata, uključujući i deo programa u oblasti mladih. Mogućnosti za aktere iz Srbije definisane su Opštim pozivom za podnošenje prijava Erazmus+ projekata za 2019. godinu i Erazmus+ programskim vodičem. Osim Srbije u Erazmus+ programske zemlje spadaju sve zemlje Evropske unije, zatim Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.

Pojedini delovi programa otvoreni su za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja, što su prvenstveno zemlje koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, ali i sve ostale zemlje sveta.

Pripremne mere za punopravno učešće Republike Srbije u programu Erazmus+ započete su 2016. godine i u okviru njih su sprovedena dva Nacionalna poziva za podnošenje predloga Erazmus+ projekata (za 2017. i 2018. godinu). Predlozi ovih projekata su se podnosili Fondaciji Tempus. U okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017. godinu, akteri iz Srbije imali su mogućnost ograničenog učešća u projektima KA1 Mobilnost mladih, a u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, mogućnost ograničenog učešća u projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika, kao i KA2 Strateška partnerstva u oblasti mladih.

 

Program Erazmus+ ima tri ključne akcije i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Akteri iz Srbije mogu da učestvuju u određenim vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+.

U nastavku su sumirane mogućnosti za učešće aktera iz Srbije kada je reč o delovima programa koji se odnose na rad sa mladima:

KA1 – Mobilnost mladih i omladinskih radnika (omladinske razmene i mobilnost omladinskih radnika)

Akteri iz Srbije su po prvi put imali, u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, ograničenu mogućnost učešća u projektima KA1 – Mobilnost mladih (omladinske razmene i Evropski volonterski servis), u svojstvu podnosilaca projekata, a u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu mogućnost ograničenog učešća u projektima KA1 Mobilnost mladih i omladinskih radnika. Lista odobrenih projekata nalazi se na ovom linku.

Od 2019. godine akteri iz Srbije mogu biti podnosioci prijava projekata KA1 Mobilnost mladih (omladinske razmene) i omladinskih radnika. Prijave projekata se podnose Fondaciji Tempus, u tri roka za podnošenje projekata. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovim vrstama projekata akterima iz programskih zemalja, u sva tri konkursna roka.

 

KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih

U okviru KA2 podakcije Strateška partnerstva u oblasti mladih, akteri iz Srbije su u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, po prvi put imali mogćnost podnošenja ove vrste projekata. Lista odobrenih projekata nalazi se na ovom linku.

Od 2019. godine akteri iz Srbije mogu biti podnosioci prijava projekata KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih. Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus, u tri roka za podnošenje prijava. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovim projektima organizacijama i institucijama iz programskih zemalja u okviru programa Erazmus+, u sva tri konkursna roka.

 

KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

U okviru Ključne akcije 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, akteri iz Srbije su od 2015. do 2018. godine učestvovali kao podnosioci projekata u okviru posebne programske i budžetske linije, namenjene isključivo podsticanju i unapređenju saradnje sa akterima iz zemalja Zapadnog Balkana, pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan. Lista odobrenih projekata nalazi se na ovom linku.

Objavom Erazmus+ programskog vodiča za 2019. godinu, akteri iz Srbije moći će da budu podnosioci projekata isključivo u okviru programske i budžetske linije namenjene programskim zemljama, dok u okviru programske i budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan, mogu biti partneri na projektima drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana.

Akteri iz Srbije svoje projektne predloge podnose Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA), u jednom roku tokom 2019. godine.

 

KA3 – Projekti dijaloga mladih

Akteri iz Srbije su zaključno sa 2018. godinom u ovoj akciji mogli učestvovati isključivo kao partneri na projektima akterima iz programskih zemalja. O okviru opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2019. godinu i Erazmus+ programskog vodiča za 2019. godinu akteri iz Srbije mogu biti podnosioci prijava projekata KA3 – Projekti dijaloga mladih. Prijave projekata se podnose Fondaciji Tempus, a rokovi za podnošenje se mogu pronaći u Erazmus+ programskom vodiču. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovim projektima organizacijama i institucijama iz programskih zemalja u okviru programa Erazmus+, u sva tri konkursna roka.

Podsećamo da je registracija PIC broja obavezna za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa.

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: